Foreslå årets Hederssenior

Hvert år utnevner Seniorsaken årets Hederssenior. Årets Hederssenior kan foreslås av lokallag eller enkeltmedlemmer i Seniorsaken. Forslagene kan omfatte ”en hvilken som helst senior”, uansett utdannelse, yrke, bakgrunn eller bosted. Men foreslåtte kandidater må harmonere med retningslinjer punkt 1 – 5.

Har kandidaten markert seg ved å gjøre en innsats for seniorer/pensjonister i samfunnet, er det, ubetinget, en fordel. Kandidater til årets hederssenior skal meldes inn til Seniorsakens sekretariat – seniorsaken@seniorsaken.no –  innen 15.august 2015. Ektepar / samboere kan, når situasjonen naturlig tilsier det, sammen utnevnes som årets hederssenior. Styret foretar den endelige utvelgelsen så snart som mulig etter at kandidater og forhold er klarlagt.

Årets hederssenior skal

  1. være en hedersperson i forhold til norsk lov, dvs. være ustraffet
  2. ha utført/bidratt til positive mål/resultater i samfunnet/engasjert seg for seniorer-pensjonister som gruppe i samfunnet –  eller
  3. ha bidratt til å ta vare på verdier i samfunnet, enten privat, i lokalsamfunn eller sentralt – eller
  4. ha ytt/utmerket seg/gjort noe spesielt i frivillige og upolitiske organisasjons-/lags-/foreningssituasjoner i samfunnet – eller
  5. personlig ha utmerket seg på en særlig positiv/uvanlig, men positiv måte i samfunnet