Eldres økonomi

Dagens Næringsliv skriver om økning i inkassovarsel for personer over 60 år». De ville gjerne vite om Seniorsaken vet noe konkret om dette økende problemet.

Styreleder Ingrid Kløve svarte at såvidt vi vet, har de fleste eldre god styring på økonomien, men det er mange tilbud og fristelser, reiser, rabatter og «kjøp nå, betal om 6 mnd». Eldre mennesker er som andre aldersgrupper, de kan falle for fristelser. Og ikke minst er mangfoldet like stort blant eldre som yngre.

Seniorsakens regnskapssjef Ragnhild Frorud i Seniorsaken mener at det nok er slik at de som har en uryddig økonomi som pensjonist, mest sannsynlig har hatt dette gjennom flere år.