I brevet opplyser Nordea kundene om at de i fremtiden vil motta betalingsoversikter elektronisk i nettbanken. Hvis de ikke godtar dette, skal de ta kontakt for å si opp avtalene sine med banken, skriver Ekstrabladet.

«Endringen betyr, at du i utgangspunktet vil motta din betalingsoversikt elektronisk i nettbanken […] Hvis du ikke kan godkjenne de endrede vilkårene, og du dermed ønsker, at avtaler og betalingskonti skal opphøre, kan du kontakte din rådgiver», heter det i brevet.

– Sterkt diskriminerende

Informasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken i Norge har også lest artikkelen om brevet fra Nordea i Danmark. Hun forstår godt at mange er fortvilet etter å ha mottatt brevet.

– Hvis de mener det de sier, så er det sterkt diskriminerende. Mange har ikke mulighet til å gå over til den type tjenester, sier hun til TV 2.

Hun kjenner imidlertid ikke til at noen norske banker har varslet om, eller planlegger, lignende grep.

– Jeg tror at norske eldre ville ha reagert likt. Mange av våre medlemmer bruker ikke nettbank, og er bekymret for dette, fortsetter Engelstad.

Mange trenger hjelp

Seniorsaken får mange henvendelser fra eldre som trenger veiledning i en digital hverdag. Mange trenger hjelp til å bruke nettbank.

– Mange er bekymret for å trykke feil, slik at pengene ikke kommer frem dit de skal. Det er veldig mye utrygghet, sier informasjonssjefen.

Hun mener at bankene og posten bør ta et større ansvar for de eldste kundene sine.

– De kunne ha laget enklere sider for eldre, et lavtterskeltilbud med enkle tjenester, sier Engelstad.

Ber kundene se bort fra brevet

 Nordea Danmarks Facebook-side er det flere som reagerer på brevet fra banken. Etter at Ekstrabladet tok tak i saken, ber banken kundene om å se bort fra budskapet i brevet.

– Vi er veldig lei oss for at dette har skapt bekymring blant enkelte kunder. Jeg kan imidlertid forsikre om at de som så langt har mottatt betalingsoversikter via vanlig post, vil få dette i fremtiden, sier pressesjef Maria Lindenberg i Nordea til avisen.