Brukertilfredshet ved sykehjem

P4 ba Seniorsaken om en kommentar om en undersøkelse foretatt av Forbrukerrådet.  Den avdekker at kun 6 av 10 kommuner opplyser at de regelmessig sjekker brukertilfredsheten ved kommunenes respektive sykehjem.

Seniorsaken mener kommunene hvert år burde gjennomføre en bruker-/pårørendeundersøkelse. Resultatene fra denne bør ses i sammenheng med medarbeiderundersøkelser. Avvik vil fortelle mye, mener vi.