Pensjonsoppgjøret 2015

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet i går. Fem av åtte organisasjoner, som deltok i drøftingene i pensjonsoppgjøret valgte å signere gårsdagens protokoll.

Disse var: LO, UNIO, Forsvarets seniorforbund, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Seniorsaken. Fire med protokolltilførsel.

Les Protokollen i sin helhet her på våre hjemmesider – Protokoll fra møtene 19. og 20. mai (pdf 2.89MB).

Vi mener årets resultat og pensjonsordningens utvikling er uakseptabel! Fjerning av underreguleringen på 0,75% prosent er en av våre kjernesaker, og vil være det frem til den kan endres i 2017. Underreguleringen ble fastsatt, og lovfestet, med et nærmest samlet Storting. Frp var imot, men deres ansvarlige statsråd bindes nå også av denne avtalen.

I forbindelse med drøftingene fremsatte Seniorsaken et krav om at Storting og regjerning umiddelbart iverksetter en utredning av de akkumulerte konsekvensene av underreguleringen. Disse er underkommunisert og blir ofte bagatellisert når de årlige konsekvensene blir kjent. Dette kravet har blitt imøtekommet. På tross av at årets oppgjør er en skuffelse, mener vi at ved å underskrive protokollen nettopp viser at vi fortsetter å påvirke og jobbe konstruktivt for en endring av loven som gir underregulering så snart som overhodet mulig.

De fem organisasjonene som underskrev har selvfølgelig også et sterkt ønske om at det Stortinget vil gi ekstra bevillinger etter årets negative oppgjør. Men dette var ikke en del av forhandlingene.