Behandling av eldre i Haugesund

Innlegg i Haugesunds Avis 17.september 2015.

 Seniorsaken er ”vakthund” i samfunnet når det gjelder uakseptable forhold for seniorer og pensjonister. Organisasjonen har gjennom årene grepet inn i mange tilfeller som gjelder uverdig kommunal behandling av eldre (ref. TV). Organisasjonen kjenner til det uprofesjonelle og uakseptable ”dobbeltrom-vedtaket” i kommunen, der 15 sykelige eldre, mot sin vilje, blir tvunget til å bli ”samboere” på et lite rom fordi Stølen sykehjem stenger dørene. Er ikke byråkrater og politikere i Haugesund flaue over å behandle eldre og syke mennesker på denne måten?

Aksepterer virkelig folk i Haugesund en slik behandling av sine eldre?

 Å plassere to eldre, fremmede mennesker sammen på et rom, er et alvorlig inngrep i folks privatliv og tyder på manglende, eller ingen, respekt for eldre mennesker. Mener virkelig kommunale byråkrater og politikere at de kan ”skalte og valte”, og behandle eldre, syke, pleietrengende og forsvarsløse mennesker som kasteballer – og stue dem vekk som om de var ”sekker med poteter”? Kan byråkrater og tilfeldige politikere, uten videre, virkelig gripe så drastisk inn i folks privatliv, levevilkår og menneskeverd? Har byråkrater og politikere rett til å bestemme at nå skal, plutselig, to sykelige eldre, kanskje totalt ukjente mennesker med helt forskjellige vaner, livs- og religionssyn, livsinteresser, helsetilstand, forskjellig ”personkjemi”, osv. tvinges til å bli ”samboere” og tilbringe livet sammen på et lite rom?

Er det virkelig slik folk i Haugesund ønsker at foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, venner og kjente og andre skal bli behandlet på sine eldre dager?? Dobbeltrom bryter, fullstendig, med et viktig mål i samfunnet – nemlig enerom på alle eldreinstitusjoner!

Fengselsvesenet opplyser at standarden i norske fengsler er enerom. Og det skulle, selvsagt, bare mangle om kriminelle skulle behandles like uakseptabelt og like dårlig som eldre, svake og syke mennesker, som har vært med på å bygge opp dagens samfunn!

Er byråkrater og politikere i Haugesund klar over at beboere på eldreinstitusjoner er vanlige mennesker – av kjøtt og blod? Mennesker som har levd et langt liv, men som fortsatt lever, med sine vaner og uvaner, folk som er vant til å ha et privatliv, folk som har følelser, folk som både har sin personlighet, sin verdighet og sin stolthet. Mange av disse er ”godt voksne”, noen trenger kanskje bare litt hjelp for å klare seg i hverdagen, andre er syke og trenger pleie og omsorg – men de er, alle, helt vanlige mennesker. De har bare nådd en annen periode i livet, men det er en periode som innhenter de fleste, trolig, også kommunale byråkrater og politikere! Eldreinstitusjoner skal, på best mulig måte, ta vare på eldre mennesker som har ytt sitt for samfunnet. Det innebærer, ikke minst, gode og trivelige boforhold – institusjoner skal ikke være ”oppbevaringsplasser” eller ”lager” for eldre! Institusjonen og rommet til hver beboer er, faktisk, hjemmet deres. Og hjemmet sitt bør alle få lov å ha for seg selv, og leve sitt liv med personlige ting, og uten påsyn, eller i påhør av andre, få besøk av familie og venner. Og – uforstyrret – både få holde sine kjære i hånden og få og gi klemmer og ta bestemmelser selv så lenge livet varer, eller så lenge folk er i stand til det. Ref. det engelske uttrykket ”My home is my castle” – på norsk: ”Mitt hjem er min borg”. Det har bl. a. med ”meg og mitt”, trivsel, trygghet og bomiljø og gjøre. Og husk – å havne på en institusjon er ikke alltid det folk ønsker, men det er gjerne en siste utvei.

Årsaken til dobbeltrom er iflg. Haugesunds Avis ”nødvendig” innsparing i kommunen. Og, i kjent kommunal stil skal det gå ut over de svakeste. Men en økonomisk situasjon som krever innsparing oppstår ikke av seg selv. Det er en situasjon som gjerne har bakgrunn i dårlig planlegging og dårlig økonomistyring – av byråkrater og politikere! Og det igjen henger sammen med organisasjon, ledelse, kompetanse, etc.! Videre ser det ut til at byråkrater og politikere, dessverre, er så heldige at de, som kjent, aldri blir stilt til ansvar for noe som helst. Og det ser ut som ”GSG”-modellen ofte brukes – går det så går det! Og går det ikke, eller selv om vedtak og bestemmelser går ut over, eller får alvorlige konsekvenser for andre mennesker, så medfører det, for byråkrater og politikere, likevel, ikke noe ansvar og ingen konsekvens!

Men å la eldre og pleietrengende bli salderingsposter pga. vanskelig kommuneøkonomi er umoralsk!

Seniorsaken forventer at byråkrater og politikere i Haugesund straks griper fatt i denne, uakseptable og flaue saken og finner en tilfredsstillende løsning. En rask og enkel løsning må være straks å åpne Stølen sykehjem igjen – det kan ikke være verken noen umulig, eller noen tidskrevende oppgave. Til orientering så er det noe som heter ”force majeure” (tvingende omstendighet – her: Til å gjøre noe)!

Vennlig hilsen

Styret i Seniorsaken Vest

Odd Himle