Avisinnlegg Rogaland juni og august 2015

12. juni Eldreomsorg – reelle ventelister. Tilsvar leder utvalg levekår – Stavanger Aftenblad (SA)
Aud K. Knudsen

13. juni Bruk av frigitte tomter: Studentboliger på Mostuntomta ? SA – Aud K. Knudsen

14. juni Ventelister til sykehjem; Tilsvar leder utvalg for levekår , m fl. , SA – Aud K. Knudsen

15. aug Forsvarlig sykehjemsdekning for pleietrengende / bemanning natt. Siste tilsvar Leder utv. Levekår. SA – Aud K. Knudsen

10. aug Valg: Hva ønsker vi oss av de som skal styre byen vår de neste fire årene. Lokalavisen – Elsa Kristiansen