Årsrapport 2014 Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal

Det har i 2014 vært 9 møter, herav ett årsmøte og ett medlemsmøte. Flere av disse møtene var hastemøter i forkant av Landsmøtet.

12. mai hadde vi et fellesmøte med representanter fra Seniorsaken Bergen, Arendal, Vestre Aker, Rogaland og Vestfold, samt styret i Eidsvoll og Hurdal, som var initiativtaker.

Vi har vært representert på ledermøte vår og høst. Gudbrand Bræk møtte på ledermøtet 26. mars 2014 og Aud Rossow og Marit Lian var på ledermøtet 2. og 3. september 2014.

Vi i styret inviterte til medlemsmøte 27. oktober 2014. Det var ikke mange som kom, selv om vi sendte invitasjon til alle medlemmene.

Pr. 31. desember 2014 var det totalt 79 medlemmer i Eidsvoll og Hurdal. Medlemstallet er fortsatt synkende.

Dåpskjolen vi hadde fått fra Sentralt hold, ble solgt for kr 700,-.

Referent Marit Lian