Årsmelding Seniorsaken Bergen 2014

Styret

Styret har vært følgende:

Leder Odd Himle,
Ove R. Methlie,
Wigdis Jorunn Espeland,
Kaare Høy Müller,
Magne Reigstad.

 

Valgkomite

Ingrid Kløve og Willy Clausen.

Revisor

Bjarne Ø. Graabræk

Styremøter

Styret har hatt 9 styremøter.

Andre møter

Medlemsmøte

I februar hadde Seniorsaken Bergen/Hordaland et vellykket møte i Rådhusets kantine med temaet ” Eldreboliger og muligheter for tilrettelegging av slike boliger i Bergen”. 95 mennesker møtte.

Årsmøte

Møtet ble avviklet i mars 2014 i Rådhusets kantine. Ingrid Kløve ble takket for sine år og sin innsats som leder for Seniorsaken Bergen/Hordaland.

Medlemsmøte

I november hadde lokallaget et nytt, og vellykket, medlemsmøte også i Rådhusets kantine. Temaet var ”Terje Vigen – i lys av 200-årsjubileet”, med den kunnskapsrike, kjente og folkekjære «allviter» i Bergen, Tryggve Fett. Han ga de ca. 55 fremmøtte en fantastisk opplevelse og en hyggelig kveld.

Aktiviteter

Representanter for styret møtte på landsmøtet i 2014 og på ledermøter (våren 2014 og høsten 2014), og deltok på kurs i Seniorsakens datasystem for medlemsadministrasjon.

Styret har arbeidet (arbeider) med saker fra enkelte medlemmer.

Det har vært arbeidet (og arbeides) med rekruttering av nye medlemmer til lokallaget og organisasjonen generelt. Et eget rekrutteringsprosjekt blir nå iverksatt.

Styremedlemmene har gjennom året møtt som tilhørere i Eldrerådet i Bergen, og det er etablert god kontakt med den nye sekretæren for rådet.

En del planlagte aktiviteter i tilknytning til valget til høsten er i startfasen, og omfatter deler av Hordaland og en del steder i Sogn og Fjordane.

Økonomi

Økonomien har gjennom hele lokallagets levetid vært vanskelig. Situasjonen har bedret seg, og pr. i dag har Seniorsaken Bergen/Hordaland en akseptabel økonomi i forhold til den aktivitet som laget driver.

Oppsummering

Samarbeidet i styret har vært positivt og har fungert godt. Økonomisituasjonen har, som nevnt, bedret seg.

Med tanke på høstens valg har styret i Seniorsaken Bergen/Hordaland arbeidet med en plan – å forsøke å få samfunnsinteresserte Seniorsak-medlemmer inn i Eldrerådene i flest mulig kommuner.

Lokallaget har lenge slitt med å få samlet medlemmer til medlemsmøtene. Det nye styret i 2014 valgte derfor å ha færre medlemsmøter, og heller håpe på bedre fremmøte.  Seniorsaken Bergen/Hordaland skulle ønske det hadde vært lettere å komme i kontakt med medlemmene i landsdelen. Et sterkt ønske er e-post til flest mulig eldre – og helst til alle medlemmer i Seniorsaken.

Styret registrerer mange saker i samfunnet som omfatter seniorer og pensjonister, og som Seniorsaken burde engasjere seg i. Seniorsaken Bergen/Hordaland vil engasjere seg mer aktivt enn tidligere, og forsøke å gripe fatt i aktuelle saker som blir kjent fra lokalmiljøer/kommuner i Bergen/Hordaland.

Seniorsaken Bergen/Hordaland, mars 2015

Styret