Årsberetning 2014 Seniorsaken Ullern

Styret har i 2014 bestått av:

Erik Rekdal,

Tore Ruud,

Antje Egede-Nissen,

Arne Gausel,

Sissel Saastad,

Ernst Hansen-Tangen,

Paul M. Røthe.

 

Styrets arbeid:

I inneværende periode har Sissel Saastad virket som sekretær, Arne Gausel som kasserer. Styret har hatt 7 møter i 2014, samt 1 arbeidsmøte med Vestre Aker og Frogner.

 

Ressursgruppene

 

  • Demensproblematikk – ansvarlig Sissel Saastad
  • Zubarus – medlemsregister – ansvarlig Arne Gausel
  • Seniorboliger – ansvarlig Ernst Hansen-Tangen

 

Demensproblematikken

Demens har vært på agendaen også 2014.

Seniorsaken Ullern og Vestre Aker var representert på Oslo Kommunes demensdag 22. september, hvor vi hadde stand. Sissel Saastad og Antje Egede-Nissen deltok, sammen med Erik Rekdal deler av dagen. Standen ble meget godt besøkt.

Hukommelsesteamet er nå med i budsjettet for bydel Ullern og er et utvidet tilbud med ergoterapeut på 80% og utvidede åpningstider. Informasjon om tilbudet ligger ute hos alle bydelens fastleger. Kontaktperson for hukommelsesteamet er Isabelle Digre, tlf. 900 87 362.

 

Eldrerådet Ullern

Ernst Hansen-Tangen er valgt inn som nestleder i Eldrerådet i bydelen med Tore Ruud som varamedlem. En av de viktigste sakene de har tatt opp der, er bolig for seniorer. Det er etablert god kontakt med bydelsadministrasjonen, politikere og evt. utbyggere.

 

Zubarus – medlemsregister for Seniorsaken

Arne Gausel har deltatt i en arbeidsgruppe som har hatt som mål å få et medlemsregister som er brukervennlig og som letter arbeidet med å ajourføre medlemslister.

 

 Medlemsmøter

Seniorsaken Ullern  har i løpet av 2013 avholdt følgende møter/aktiviteter:

 

19. mars kl. 18.00: «Åpent møte» i regi av Ullern, Vestre Aker og Frogner med Odd Grann. Tema var alderisme – fra samtaler med Rolv Wesenlund om diskreminering pga. alder og om å bli eldre i dagens samfunn.

 

  1. mars kl. 18.00: Årsmøte

Etter årsmøtet holdt audiograf Turid Børge Ask et innlegg om temaet «Tar du god hørsel som en selvfølge?»

 

  1. september – «Demensdagen» i regi av Oslo kommune og aktiv deltagelse fra Ullern med stand. 185 besøkende, 235 personer totalt med stands og besøkende.

 

  1. oktober kl. 18.00: Seniorveileder Ola Grødal i Ullern bydel informerte om hvilke tilbud de har til seniorinnbyggerne.

 

For Styret i Seniorsaken Ullern