Årsberetning 2014 Seniorsaken Frogner

Styret har i 2014-15 bestått av:

Lasse Aarnæs,
Per Odd-Olsen,
Trygve Stokker,
Ingegerd Espås,
Wenche Aulie-Olsen,
Arne Bruusgaard

Lokalforening Frogner ble etablert i oktober 2011 med Per-Odd Olsen som leder. Under hans tid vokste foreningen fra ca. 300 til over 500 medlemmer. I 2014 overtok Lasse Aarnæs som foreningens nye leder, og i løpet av dette året forble medlemstallet uendret. Pr. 31. 12 .2014 hadde foreningen 524 medlemmer.

Styret i Seniorsaken Frogner har aktivt deltatt i arbeidet med å legge premissene for Seniorsakens videre arbeid. Det har vært avholdt en rekke møter med Seniorsaken sentralt der Styrets medlemmer har formidlet synspunkter og vurderinger om utviklingen i organisasjonen.

Varamann i Seniorsaken Frogner, Arne Bruusgaard, ble oppnevnt som leder for et utvalg som skulle komme med en innstilling vedrørende finansiering av lokallagene. Utvalget la frem sin innstilling i februar 2015.

Ingegerd Espås er medlem i en av Seniorsakens ressursgrupper, Helse og omsorg. Ressursgruppen har kommet med forslag til Statsbudsjettet 2016, om å avsette midler til styrking av fysisk aktivitet for eldre. I den forbindelse har leder for ressursgruppen,Thomas Bøhmer, sammen med Thor Øystein Endsjø, hatt møte med statsråd Høie.

I Seniorsaken Frogner ser Styret det som en viktig oppgave å komme med innspill om saker både til presse, Seniorsaken sentralt og i dialogen med medlemmene. Seniorsaken Frogner har også en nær dialog med naboforeningene i Ullern og Vestre Aker. I løpet av 2014 ble det gjennomført flere felles arrangementer, blant annet ett om demens. Dette var meget vellykket.

I 2015 vil det bli avholdt 2-3 medlemsmøter, samt fellesmøter med nabo-lokallagene. Ett av fellesmøtene vil bli et “valgmøte” der foreningenes styrer og medlemmer vil utfordre byens politikere om flere aktuelle problemstillinger.

Seniorsaken Frogner arbeider også med å få arrangert en konsert med Sølvguttene i Frogner kirke i løpet av 4. kvartal 2015.

Oslo, 22. april 2015