Årets medarbeider i eldreomsorgen kåret

Kulturarbeider Bjørg Tvinnereim Moe ved Bekkelagshjemmet er kåret til årets medarbeider i eldreomsorgen 2015. Prisen ble delt ut av ordfører Fabian Stang i Oslo rådhus fredag 25. september.

Pressemelding 28.09.2015 fra Oslo kommune, Byrådet.

– Dette er tredje gang vi deler ut seniorpriser i Oslo kommune, sier byråd for eldre Aud Kvalbein (KrF). – Meningen er å stimulere til nytenkning og løfte frem gode tiltak for å vise frem det beste fra tjenesten, sier hun.

Prisen til årets medarbeider i eldreomsorgen består av et spesialkomponert bilde tatt av fotograf Johan Brun (93), med temaet hender.

Kulturarbeider Bjørg Tvinnereim Moe ved Bekkelagshjemmet er kåret til årets medarbeider i eldreomsorgen 2015

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at:

Tvinnereim Moe bruker hele seg for å gi god omsorg i møte med de eldre. Kandidaten er ikke redd for å prøve noe nytt. Hun bidrar på ulike måter til å gjøre det koselig rundt seg, til stor glede for både beboere, kollegaer og pårørende.

Kandidaten har også et meget godt samarbeid med frivillige og er svært populær hos «livsglede for eldre-elever» fra Holtet videregående skole. Videre bidrar kandidaten ofte med fristelser for ganen, og benytter ofte anledningen til å spre musikk som skaper både samhold og glede.

I tillegg er det delt ut priser og 50 000 kroner til beste aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre og beste tiltak i sykehjem for å gjøre sykehjemmet til beboernes hjem.

Disse prisene gikk henholdsvis til Frogner seniorsenter for tiltaket Juniorgruppa – Forum for menn under 75 år, og Økernhjemmet og Manglerudhjemmet. Økernhjemmet og Manglerudhjemmet deler prisen for sitt arbeid gjennom prosjektet «Bedre hverdagsliv» 

Om tilbudet ved Frogner seniorsenter sier juryen at

Prisvinner har et tiltak hvor formålet er å hjelpe yngre eldre til å mestre hverdagen og opprettholde god livskvalitet i alderdommen.

Tiltaket stimulerer eldre til å være aktive og fremmer deltakelse og selvstendighet. Senteret har lykkes med å etablere et eget forum for yngre pensjonister der deltakerne selv former innholdet og har funnet sin profil. Dette forebygger ensomhet og isolasjon, gir energi og bidrar til fellesskap.

For prosjektet «Bedre hverdagsliv» legger juryen vekt på at tiltaket gir beboere gode opplevelser i et hjemmemiljø hvor både beboere og ansatte trives.

Det har vært fokus på å skape et gjenkjennelig hverdagsliv, mest mulig likt livet man har levet i egne hjem.

For at beboerne skal få delta i dagligdagse gjøremål, er det blant annet innredet en egen butikk på sykehjemmet og laget et kafémiljø. I tillegg er det opprettet ulike klubber ut ifra hva den enkelte beboer liker å gjøre.

Dette har gitt de ansatte en enorm fellesskapsfølelse og et stort eierskap til visjonen om at beboere skal føle seg så hjemme som overhodet mulig, heter det.

-Jeg er opptatt av at vi som en stor arbeidsgiver og som enkeltkollegaer klarer å se andre ansatte. Det er svært mange engasjerte og dyktige medarbeidere som fortjener honnør. Når noen foreslår andre fordi de utmerker seg, er det ekstra hyggelig å kunne tildele disse seniorprisene, sier Kvalbein.

Kontaktpersoner

Aud Kvalbein, byråd for eldre, tlf.: 404 13 665

Tore Johannes Berntsen, byrådssekretær, tlf.: 936 54 799