Appetitt på livet!

– Kommunepolitikerne må ta større ansvar for eldre-maten, er den klare meldingen i et felles opprop fra Forbrukerrådet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen og 17 andre store, landsomfattende organisasjoner.

Fra Forbrukerrådet 2.9.2014

Blant andre støttespillere er Seniorsaken, Pensjonistforbundet og Norges Bondelag.

I Norge er inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne.

– Det er alvorlig at eldre ikke får i seg nok mat, for det har store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. At så mange støtter oss i dette oppropet, er et tydelig signal til kommunene og kommunepolitikerne, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Matomsorg på dagsordenen

Ifølge Forbrukerrådet, mener åtte av ti at god matomsorg bør være en viktig valgkampsak i det kommende kommunevalget. Blant de spurte mener nær to tredjedeler at underernæring blant eldre er et stort problem i Norge.

Forbrukerrådet etterlyser politikere og ledere i eldreomsorgen som er modige nok til å sette maten, kjøkkenet og ansvaret for måltidene høyt på dagsordenen.