Åpent brev til politikerne i Østfold.

Under valgkampen skrev Seniorsaken Østfold et åpent brev til politikerne (se under) Brevet ble tatt inn i de fleste avisene i fylket. Flere politikere svarte direkte til Seniorsaken Østfold.

Her er brevet. NB forkortet.

Kjære politiker!

Vi vil gjerne ha svar på følgende spørsmål:

Kan du dokumentere at du og ditt parti kjemper mot samhandlingsreformen som gjør eldre til kasteballer mellom sykehus og sykehjem?

Har du spist hverdagskosten på et sykehjem, ufrivillig delt rom med en fremmed, sittet inne hele dagen fordi ingen har tid til å bli med ut?

Sitter du ofte hjemme og venter på besøk av en som ikke har tid til å slå av en prat?

Har du blitt badet av en fremmed?

Har du tid til å stoppe litt opp og gjøre deg noen tanker om hvordan det er å være gammel når ikke alt er som lovet?

Vi imøteser svar – gjerne på spalteplass