Statsbudsjettet 2015

Seniorsaken har helse- og omsorg og seniorøkonomi som kjernesaker. Statsbudsjettet berører begge. På godt og vondt.

I budsjettforslaget er det satt av bortimot 500 millioner kroner til eldreomsorg. Investering i omsorgsplasser beslaglegger 200 av dem. Men disse investeringene kan bli verdiløse om kommunene kvier seg for å bygge sykehjem når de ikke kan bære driftskostnadene.

Lovfestet rett til sykehjemsplass Vi ser meget positivt på at regjeringen vil gjennomføre et utredningsprosjekt om lovfestet rett til sykehjemsplass. Det var vår viktigste sak ved valget i fjor, og er fremdeles på topp. Men vi er skuffet over prosjektets omfang og budsjett, som er på 20 millioner.

Innovasjon i omsorg Seniorsaken mener de eldre skal få bo hjemme så lenge de kan og vil. Det er også lønnsomt for samfunnet. Vi håper vi fremover vil se mer innovasjon i omsorg for at eldre skal få mulighet til å føle seg trygge i eget hjem og mestre hverdagen. 34 millioner til velferdsteknologi var ventet, men gledelig.

En sovepute på budsjettet? Seniorsaken mener eldreomsorg er individomsorg. Derfor er det provoserende å se ”dobbeltrom-rabatten” på sykehjem dukke opp på statsbudsjettet! Fradraget på egenandelen ved uønsket langtidsopphold på dobbeltrom økes fra 35 000 kroner i 2014, til 36 200 kroner i 2015.

Formueskatten Seniorsaken har lenge hevdet at formueskatten er en ”seniorskatt”. Pensjonistenes sparepenger og hus og hjem er det som i stor grad blir beskattet. Når regjeringen vil redusere skattesatsen fra 1 til 0,75 prosent vil bortimot 280 000 pensjonister få redusert skatt. Bunnfradraget går opp fra 1million kroner til 1,2 millioner, mens det for ektepar blir 2,4 millioner kroner.

Taper og tjener Nok en gang taper pensjonistene i forhold til lønnstakere. Regjeringen vil redusere trygdeavgiften for lønnsinntekter med 0,1 prosentenhet. Hvorfor får ikke pensjonister det samme? Samtidig er det gledelig at satsen i minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 prosent. Det kan bety mye for de som har minst.