Seniorsaken i maktens korridorer

Siden regjeringsskiftet i 2013 har vi blant annet:

  • Tilskrevet Finanskomiteen om de negative konsekvensene for seniorer i 2014- budsjettet.
  • Levert innspill til ny helseplan etter invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • Purret på tidligere henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet om manglende språkopplæring og pasientsikkerhet
  • Holdt innlegg på Landbruks- og matdepartementets konferanse om eldre og ernæring

I samarbeid med Seniorenes fellesorganisasjon har vi:

  • Avholdt møte med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
  • Avholdt møte med statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i Helse- og omsorgsdepartementet.
  • I mars vil vi møte finansminister Siv Jensen