Prioritere eller sortere

I går la Prioriteringsutvalget frem sin rapport om hvordan Helse-Norge kan fordele knappe ressurser på en rettferdig måte.

Seniorsaken kommenterte rapporten i ulike nyhetssendinger og debattprogram.

Våre fire viktigste innspill på «direkten» var:

  1. Å sette opp syke unge og gamle mot hverandre er direkte diskriminerende og moralsk forkastelig! Fins det noen andre grupper i samfunnet man kunne foreslå å rangere på denne måten?
  2. Prioriteringsutvalget, som vi fristes til å kalle Sorteringsutvalget, skal gi retningslinjer for fordeling av knappe ressurser i Helse-Norge! Til dette er det bare en ting å si; dette er en skam i et av verdens rikeste land!
  3. I retningslinjene utvalget foreslår skal verdien av et liv fastsettes gjennom kronologisk alder. Biologisk alder tas ikke i betraktning. Stadig flere eldre vil være i god fysisk form og levetiden forlenges. Skal det ikke vektlegges ved prioritering av behandling? Alle kan, og bør få individuell og nødvendig behandling i Norge.
  4. Flere av eksemplene i gårsdagens debatt handlet om det for eksempel var riktig at en 90-åring med tarmslyng skal gå foran er overvektig røyker. Slike spørsmål skal ikke besvares i en rapport. Det må være legene som avgjør hvilken behandling som er best for deres pasienter. Og vi er overbevist om at legene tar sine valg ut i fra sin kompetanse uten bruk av kalkulator!

Seniorsakens Ressursgruppe for helse og omsorg er i ferd med å gjennomgå rapporten, og forberede høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet når rapporten kommer på høring.