Pensjonen krymper

Vi kjemper for en rettferdig pensjon og forutsigbar seniorøkonomi.

Underregulering er forskjellsbehandling

Seniorsaken jobber for at du som pensjonist skal få din del av den norske velstandsutviklingen.

Første betingelse er at du ikke sakker akterut i forhold til andre grupper. Som medlem i Seniorsaken støtter du opp om arbeidet med å fjerne underreguleringen.

Matbutikken gir ikke honnørrabatt!

Det aller meste koster akkurat like mye uansett hvor ung eller gammel du er. Derfor er det dypt urettferdig at alderspensjonen ikke følger lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Det handler om dine penger og dine rettigheter

Pensjon er en rettighet du opparbeider deg gjennom et langt yrkesliv. Med «små» årlige justeringer gjør politikerne store innhogg i din økonomi.

Ditt medlemskap gir oss større gjennomslagskraft!

Dette er noen andre urettferdigheter vi vil fjerne

  • Gift eller samboer? Da straffes du med fratrekk i grunnpensjonen. Dette er en urettferdig ordning!
  • Trygdeavgiften for pensjonister har øks med 70 prosent de siste årene!
  • Ekstra skatt: Det er ingen tvil om at minstepensjonene ikke rekker langt. Det har staten gjort noe med. De lar andre pensjonister selv de med moderate pensjonsinntekter, betale regningen. Fordelingspolitikk er riktig og rettferdig, men det er urimelig å velte kostnaden over på andre pensjonister.
  • Minstefradraget er for pensjonistene enn vanlige lønnsmottagere. Og forskjellen øker!
  • Helseutgiftene øker for alle, men det svir jo gjerne litt ekstra jo eldre man blir.

Meld deg inn i dag!

Norge har over en million personer over 60 år. Vi kan ikke streike, men vi kan organisere oss!

[su_button style=»flat» size=»5″ icon=»icon: group»]Bli medlem[/su_button]