Nyhetsbrev oktober 2014

Kjære medlem!

Nå er magasinet Senior rett rundt hjørnet. Der kan du blant annet lese om lokal og sentral kåring av hedersseniorer, høringer, oppvarming til kommunevalget 2015 og lokallagenes arbeid og prioriteringer.

Seniorsaken vokser I oktober ble Seniorsaken Øst-Finnmark etablert med interimstyre, Seniorsaken Vestfold er under reetablering, lokallagene Seniorsaken Bærum og Alta forventes etablert før årsskiftet, og etter planene skal lokallagene Kongsberg og Trondheim være oppe å stå i løpet av første kvartal 2015.

Den kulturelle spaserstokken             På tampen av oktober var det en sak som fikk seniororganisasjoner, pårørende, ansatte på sykehjem, artister og tusenvis av andre som er engasjert i eldres livskvalitet, til å protestere!

Under parolen: Stopp kulturkutt til sykehjem – behold Den Kulturelle Spaserstokken, har over 20 000 protestert mot avvikling av det eneste kulturtilbudet til eldre og demente i sykehjem.

Denne saken har blitt et symbol på folkets ønske om kvalitet og verdighet i eldreomsorgen.

Seniorsaken har sendt protest til helse- og omsorgskomiteen og familie- og kulturkomiteen. I tillegg har vi publisert debattinnlegg i lokale og riksdekkende aviser.

SISTE NYTT! 31. oktober ble KrFs alternative statsbudsjett lagt frem. Partiet vil kjempe for å beholde Den kulturelle spaserstokken, som nå har blitt et symbol på kvalitet i eldreomsorgen i Norge. Vil Venstre gi sin støtte?

Seniorsaken svarer Når Regjeringen spør, er vi raske med å svare. I løpet av september/oktober er vi blitt bedt om å levere innspill til Arvelovsutvalgets endringsforslag i Arveloven fra 1972. Den skal tilpasses samfunnsutviklingen de siste 40 år. Vi har også levert høringssvar på innspill til endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende aldersgrensene i arbeidslivet. Seniorsaken mener selvfølgelig at det i størst mulig grad bør være den enkelte som bestemmer når man vil tre ut av arbeidslivet. Om vi ikke, i denne omgang, får gjennomslag for dette, mener vi at aldersgrensene bør være 75 år bortsett fra i yrker der aldersgrenser må opprettholdes av sikkerhetsmessige hensyn.

Begge uttalelser ligger på vår hjemmeside; seniorsaken.no

Seniorsakens reaksjon på statsbudsjettet 2015 Vi har sendt brev til både arbeids- og sosialkomiteen og finanskomiteen. Du vil finne bred omtale av begge sakene i Senior. Brevene ligger ute på seniorsaken.no

Seniorbolig Skedsmo

I samarbeid med Seniorsaken sentralt har våre ildsjeler, Anna Marie Vereide og Solveig Granberg i Seniorsaken Skedsmo, nå tatt et langt skritt fremover mot å realisere drømmen om et seniorboligprosjekt i Skedsmo kommune. Nå er vi i dialog med kommunen for kjøp av en egnet tomt, og et boligutbyggerselskap ønsker å påta seg ansvaret fra prosjektering til overtakelse av ca. 80 ferdige seniorleiligheter. Seniorsakens rolle er å være initiativtaker, motivator og pådriver.

 

Er du på Facebook? Nesten daglig publiserer vi innlegg og kjører debatter. Du kan «like» og delta i debatten.

 

Vi gir våre medlemmer gode råd!

Vi minner om våre rådgivningstjenester hver onsdag fra 10.00 -14.00. Våre medlemmer får 1. konsultasjon som gratis bistand fra jurist eller boligveileder.

Juss-telefonen 975 25 907    juss@seniorsaken.no Boligtelefonen 22 12 18 90   bolig@seniorsaken.no

Opplever du at det er vanskelig å nå frem i det offentlige og få hjelp til dine nærmeste? Ring SOS-telefonen 22 12 18 90.
NYHETSBREV høst 2014

NB! Nederst i nyhetsbrevet kan du lese om den fantastiske adventsturen til tyske julemarkeder som arrangeres i desember

Kjære medlemmer!

Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og er klare for den fine årstiden som er i ferd med å legge seg som et gyllent teppe over landet. I Seniorsaken har det vært full fart både i sommer og nå den første perioden i høst. Under finner du et utvalg av de oppgavene vi har fullført eller har under arbeid.

Siste nytt: 8. september uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie at staten skal ta større ansvar for eldreomsorgen i Norge. Seniorsaken vil følge opp dette løftet nøye både ved presentasjonen av statsbudsjettet og frem mot kommunevalget 2015.

EN SOS-HENVENDELSE FØRTE TIL NYTT LOKALLAG I TANA

En SOS-sak ledet til nytt lokallag i Tana. Da Tana kommune la ned gamle sykehjemsplasser, og demente beboere ble tvangsflyttet til det nye omsorgssenteret ved Tana bru, reagerte Mona-Lill Jessen, som er pårørende til demente Ragnhild Johnsen (83). Hun ringte Seniorsakens SOS-telefon for å få hjelp. Det ble umiddelbart tatt tak i situasjonen, og Seniorsakens juridiske rådgiver, Audhild Freberg Iversen, har fulgt opp familien tett.

Saken har vært mye omtalt i mediene, og Jessen har fått medhold hos Fylkesmannen i at kommunens tilbud til hennes svigermor verken er verdig eller forsvarlig. Seniorsaken er meget fornøyd med at denne alvorlige SOS-saken nå er tatt opp, og de regner med at Johnsen får den omsorgen hun fortjener og har krav på. Seniorsaken mener eldreomsorg er individomsorg. Det skal være den enkeltes omsorgsbehov og ikke kommuneøkonomien og byråkrati som avgjør omsorgstilbudet. I dag blir mange eldre kasteballer mellom sykehus, hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjem.

Seniorsakens innsats ble formidlet i både riks- og lokalpresse gjennom nærmere 25 oppslag i media.

POLITIKK
Det har vært stor aktivitet på det politiske området gjennom sommeren og tidlig høst. I fellesskap med Seniorenes fellesforbund har vi vært i møte med Paul Chaffey i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi har også ved flere anledninger vært i dialog med arbeids- og sosialdepartementet. En av årsakene til hyppig kontakt er departementets arbeid med endringer i aldersgrensene i arbeidslivet. Tidligere denne måneden var statsråd Robert Eriksson til stede ved et åpent møte i Seniorsaken Østfold.

Seniorsaken har i løpet av den siste tiden gitt tilbakemeldinger til politikerne gjennom høringer og innspill på områder som berører våre kjernesaker; seniorøkonomi, alders- og arbeidsdiskriminering og helse og omsorg.

Syse-utvalget, nå Arianson-utvalget, skal utrede hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd som kan få konsekvenser for pasient- og brukersikkerheten i helse – og omsorgstjenesten.

Du kan lese mer om Seniorsaken innspill til Syse-utvalget på vår hjemmeside: seniorsaken.no. 1. september leverte RG Jus og økonomi høringsuttalelse til den nye arveloven.

I løpet av nærmeste fremtid vil Seniorsaken også gi svar på høring om endringer i arbeidsmiljøloven.

ETABLERING LOKALLAG
Etableringsgruppa er nå i ferd med å bidra til at et nytt styre kommer på plass i Vestfold, slik at alle våre medlemmer der vil få tilknytning til sitt lokallag. Etablering av lokallag i Bærum, Tana og Alta er også på trappene. Det jobbes også videre med å gjenopprette lokallaget på Kongsberg, og på nyåret går turen til Trondheim.

SENIORBOLIGER
Anna Marie Vereide og Solveig Granberg i Seniorsaken Skedsmo har i flere år jobbet for å etablere seniorboliger i kommunen. Nå får de drahjelp til å håndtere den formelle siden avprosessen av Seniorsaken sentralt ved generalsekretær Knut Chr. Høvik, som også leder Seniorsakens ressursgruppe for seniorboliger.

Vi har tidligere informert om vår nye rådgivningstjeneste for deg som skal ut på boligmarkedet igjen. Mange har bodd lenge i nåværende bolig og ønsker derfor profesjonell veiledning før de tar første skritt i retning av kjøp og salg. Nå kan du ringe Seniorsakens boligveileder, Amy Berg. Hun har 30 års erfaring som megler og kan svare på de fleste spørsmål du måtte ha, enten det gjelder valg av boform, annonseringsmuligheter eller forberedelser til visning.
Amy Berg er tilgjengelig på tlf. 22 12 18 90 hver onsdag fra 10.00 – 14.00. Du kan også nå henne på mail; bolig@seniorsaken.no.

Les mer om tilbudet på www.seniorsaken.no.

MAGASINET SENIOR
Høstens to planlagte utgaver vil bli slått sammen til en som vil bli distribuert 6. november.

RESSURSGRUPPER Seniorsakens ressursgrupper er under omlegging. Mer informasjon kommer på våre hjemmesider og i neste nyhetsbrev.

MEDLEMSUNDERSØKELSE
Vår store medlemsundersøkelse er nå avsluttet, og vi er i ferd med å sammenstille resultatene. Disse vil bli presentert i neste nyhetsbrev og i høstens magasin. Vi takker alle dere som svarte på undersøkelsen og dermed bidrar til at vi i større grad kan leve opp til deres forventinger og fylle det samfunnsansvaret vi har påtatt oss.

LEDERMØTE I SENIORSAKEN
2. og 3. september ble det avhold ledermøte i Seniorsaken. Alle lokallag bortsett fra Harstad, som måtte melde forfall, var representert. Det var to flotte dager med informasjon og dialog. Alle forlot ledermøtet klare for å gi et enda bedre tilbud til alle våre medlemmer, og ikke minst verve nye så vi blir en enda sterkere seniororganisasjon.
Kanskje noen i din omgangskrets ønsker å bli medlem i Seniorsaken?

JULETUR TIL TYSKLAND
Bli med til julemarkedene i Lübeck og Kiel!

Torsdag 4. desember 2014 kl. 11:00, starter vi fra Oslo Bussterminal. Ferden går sørover E6 via Svinesund og ned til Munkedal hvor vi svinger inn mot Torreby slott. Slottet ble bygget av nordmannen Niels Georg Sørensen som et sommersted. Sørensen hadde mange celebre gjester. Blant annet Greta Garbo og Monacos kongefamilie likte seg godt her. Her spiser vi lunsj. Så fortsetter vi mot dagens reisemål, Göteborg, hvor fergen Stena Scandinavia venter på oss. Den legger ut fra kai kl. 19:00 I bufférestauranten Taste på 8. dekk, samles vi for å nyte julebordet. Mineralvann, øl og vin er inkludert.

Fredag, 5. desember Kiel – Lübeck
Vi ankommer Kiel kl. 09:00. Etter ca. fem kvarters kjøring ankommer vi Lübeck som var det viktigste kommersielle senteret i hele Nord-Europa i Hansatiden. En praktfull by fra middelalderen som også i dag har en avslappet og vennlig atmosfære. Byen er også kjent for sin marsipan. Familien Niedegger startet for ca 200 år siden å lage marsipan. I fabrikkutsalget deres finner vi over 300 forskjellige marsipanprodukter og 100 ulike kaker. Velbekomme! Like viktig er byens originale rødvin ”Rotspon”, som kun selges her. Julemarkedet i Lübeck er ett av de største i Nord-Europa. Vi får oppleve en unik julestemning ved å vandre rundt i denne bildeskjønne byen. Duften av glühwein (en tysk form for gløgg, med varm rødvin, sukker og krydder) og bratwurst fra bodene på markedsplassen, gjør deg førjulsberuset.

Foruten det sjarmerende julemarkedet finner du også spisesteder for enhver smak. Et par spennende spisesteder er Schiffergesellschaft og Schabbelhaus som sikkert vil berike Lübeck-besøket. Førstnevnte påstås å være verdens eldste kneipe for sultne og tørste sjøfolk siden 1535. Her får du god mat til rimelig pris, og serveringen foregår i en atmosfære man ikke finner maken til. Ingen duker på bordet, bare hvitskurte bord i et rustikt, barskt og maritimt miljø. Etter ankomst i Lübeck får de som ønsker det, bli med på en guidet omvisning i gamlebyen. Resten av dagen er til fri disposisjon! Hotellet ligger bare 4 minutters kjøring fra gamlebyen. Bussen vil gå i shutle hele dagen slik at dere selv velger når dere vil sjekke inn på hotellet. Middag er ikke inkludert i dag.

Lørdag, 6. desember Lübeck – Kiel
Kl. 09:00 forlater vi Lübeck og kjører vi til Kiel hvor vi får nærmere tre timer til å besøke julemarkedet i Holstenstrasse, Europas første gågate. Gaten ligger i gangavstand til Colorline.

Color Fantasy har avgang kl. 14:00 og derfor får vi en avslappende ettermiddag.

Kl. 17:30 samles vi i Restaurant Grand Buffet , for å nyte Colorlines storslagne julebord, og deretter har vi blant annet muligheten til å oppleve skipets fantastiske show!
Søndag, 7. desember Ankomst Oslo

10:00 ankommer vi Hjortneskaia. Bussen kjører til utgangspunktet.

Pris pr. person for medlemmer i

dobbeltrom/lugar, innvendig kr. 4.990 ,-

Ikke-medlemmer betaler kr. 5.490,-

Tillegg:

Enkeltrom/lugar innvendig kr. 1.820,-

Utvendig lugar, pr. person*) kr. 360,-

*) Forbehold om ledige lugarer

Prisen forutsetter minimum 25 deltaker

Påmelding blir registrert så snart depositumet på kr. 1.500,- er innbetalt til kto. 9235 27 22970

Det resterende beløpet , inkludert eventuelle tillegg, betales innen 4. november 2014

 

Påmelding snarest og innen 1. november 2014 til: Tlf. 906 81 297 eller e-post: roar.moll@communicator.no