Mer eller mindre

Seniorsaken har gått gjennom Sheel-utvalgets rapport, og har foreløpig følgende kommentarer til hvordan forslagene i denne vil kunne berøre våre medlemmer og andre seniorer.

Pensjonister med lav eller midlere pensjon vil komme positivt ut, forutsatt at de ikke har en dyr bolig og er gjeldfrie. Med en pensjon opp mot 500 000 kroner per år vil skatten bli redusert. Dette kan imidlertid endre seg dersom man har en bolig som er verdt mer enn bortimot 2 700 000 kroner.

Utvalget foreslår nemlig at boliger skal gis ligningstakst med 80 prosent av markedsverdien. Det gir en ligningstakst på 2 160 000 kroner. Bunnfradraget som Sheel-utvalget foreslår er på 2 130 000 kroner.

Nå gjenstår det å se hvor mye nåværende regjering vil følge opp av utvalgets forslag.

Utvalget foreslår at en rekke fradragsposter faller bort. Det er ikke så interessant for pensjonistene. De er verken pendlere eller driver med boligsparing for ungdom. Derimot vil gaver til veldedige organisasjoner ikke lengre bli gjenstand for avdrag i selvangivelsen. Det kan jo bety mye for organisasjonene, men gavene er frivillige slik at den enkelte kan vurdere hvor mye man har råd til å gi.

Utvalget har også foreslått justeringer av merverdiavgiftene, men det betyr sannsynligvis ikke så mye for seniorene.
Nå gjenstår det å se hvor mye nåværende regjering vil følge opp av utvalgets forslag.

www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2014/NOU-2014-13.html?id=776213