Kommunene slipper regningen for de eldste

Kilde tv2: Høyre gjør nå som de lovte i valgkampen: Norske kommuner skal ikke lenger betale en femtedel av sykehusregningen når innbyggerne havner på sykehus.

Det forteller helseminister Bent Høie til TV 2 i kveld. Fra 1. januar 2015 er det slutt på kommunal medfinansiering. Regjeringen vraker dermed det viktigste virkemidlet i Stoltenberg-regjeringens to år gamle helsereform.

– Det Høyre, FrP og regjeringen nå gjør, er det vi lovte før valget, nemlig at kommunene ikke lenger skal betale når de gamle og skrøpelige havner på sykehus, sier Høie.

Stoltenberg-regjeringen mente det må lønne seg for kommunen å holde befolkningen frisk. Derfor har kommunene måttet betale 20 % av innbyggeres sykehusregning. Det skulle stimulere til forebyggende helsearbeid i kommunene, sier arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Michaelsen. Han er skuffet over vrakingen.
 Torgeir Michaelsen (Ap) mener det er alt for tidlig å vrake ordningen.
– Dette er for tidlig å avlyse. Det er for tidlig å si om fungerer eller ikke, sier Michaelsen.

Men mange kommuner har tapt millionbeløp på ordningen. En evaluering av kommunal medfinansiering skulle komme i 2016, men Høie mener det ikke er grunn til å vente til den tid.

– Vi var og er imot dette fordi vi er redde for at dette kan ramme eldre på den måten at kommunene holder tilbake eldre for å spare penger på ikke å sende de på sykehus. 

I tillegg har kommunene fått en uoversiktlig økonomisk ekstrabelastning. 

– Dessuten skaper dette og stor usikkerhet i kommunene. En holder tilbake penger på starten av året fordi de ikke vet hvor mye den totale sykehusregningen kommer til å havne på. Det er penger som en ellers kunne brukt til å gi gode tjenester, sier Høie.