Knekker Den kulturelle spaserstokken

Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp) om å avvikle Den kulturelle spaserstokken:

– Det er tid for å gå videre i jobben med å gjøre våre sykehjem bedre. Sang og musikk er en del av stell og pleie av eldre, utført av de ansatte.

Vi minner om at et av regjeringens mål med Den kulturelle spaserstokken var sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Seniorsakene er overbevist at beboere på sykehjem som oftest blir glade om de ansatte synger eller nynner mens de steller og pleier. Men at ansatte både skal være kulturformidlere av høy kvalitet og profesjonelle omsorgsarbeidere er vel for mye forlangt selv om de fleste av dem er «tusenkunstnere» i utgangspunktet.

Vis de eldre respekt, og gi dem profesjonelle opplevelser i omsorg og i kultur!