Høring om aldersgrenser i arbeidslivet

Hva mener du om aldersgrenser i arbeidslivet?

Seniorsaken skal gi Arbeids- og sosialdepartementet vårt syn på aldersgrenser i arbeidslivet i forbindelse med høring om endringer i Arbeidsmiljøloven.

Departementet lanserer tre ulike modeller:

1: Arbeidsmiljølovens aldersgrense økes til 72 år og adgangen til bedriftsinterne aldersgrenser oppheves.

2: Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves til 72 år og en begrenset adgang til bedriftsinterne aldersgrenser opprettholdes.

3: Arbeidsmiljølovens aldersgrenser heves til 75 år og en begrenset adgang til bedriftsinterne aldersgrener opprettholdes.

 

Send dine innspill til info@seniorsaken.no

Vil du vite mer går du inn på: www.asd.dep.no.