Glasstak for eldre

 

I en kronikk i Aftenposten forrige uke hevder Elin Ørjasæter at arbeidsminister Robert Erikssons forslag om å endre aldersgrensene i arbeidsmiljøloven bare vil komme det hun kaller «pose- og sekkgenerasjonen» til gode.

Seniorsaken mener Ørjasæter tar fullstendig feil. Det er minst tre grunner til det.

I en rettstat er det uverdig at alder i seg selv er oppsigelsesgrunn uten at det foreligger andre saklige grunner. Alder er ingen sykdom.

Pensjonssystemet legger opp til pensjonsopptjening helt til man er 75 år. Da er det ulogisk, ja bortimot umoralsk, at loven avskjærer en arbeidstaker allerede ved 67 års alder fra å fortsette å tjene opp pensjon.

Myndighetene har i pensjonssystemet innført levealdersjustering som betyr at pensjonsytelsene nedjusteres i takt med at folks gjennomsnittlige levelader øker. Det virker derfor urimelig at vedkommende skal hindres i å fortsette å arbeide utover 67 eller 70 års alder

Ørjasæter forsøker å gi eldre dårlig samvittighet for at man vil fortsette å arbeide. Hun vil skape et glasstak for eldre. Dette er ikke akseptabelt.

Stig Klingstedt

Leder i ressursgruppen juss og økonomi Seniorsaken