Går mennesker ut på dato?

Går mennesker ut på dato?

Seniorsaken jobber for å fjerne kunstige aldersgrenser i arbeidslivet.

Alder er bare et tall

Tallet 70 betyr at man mister arbeidsvernet som arbeidstaker. I dag kan arbeidsgiver gratulere deg med 70 års-dagen og si deg opp samtidig. Mange bedrifter har særavtaler som sier at du må gå når du fyller 70.

Sløsing med verdifulle ressurser

Norge har mange seniorer som kan og vil jobbe. Vi snakker om kompetente og erfarne mennesker som ønsker å gjøre nytte for seg i yrkeslivet, hvis de bare får lov. I dag sier Arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet når arbeidstaker fyller 70. Bare på grunn av alder.

Norsk arbeidsliv er regulert av lover og regler som ble utformet i en tid da levealderen var lavere, og helsetilstanden for de eldre var dårligere enn i dag. Resultatet er at det sløses med samfunnets humankapital. Spreke og kloke arbeidstakere settes på porten mot sin vilje.

Hvis du kan og vil jobbe, bør du få lov

I Seniorsaken jobber vi for et mer fleksibelt arbeidsliv. Vi vil at alle med arbeidsevne skal få lov til å jobbe så lenge de ønsker og mestrer jobben sin. Arbeidsgiver kan legge til rette for, og innføre ordninger som er tilpasset seniorer på lik linje med det som gjøres i andre livsfaser, som for eksempel ved graviditet eller deltid i yrker med ekstra belastning.

Vi trenger flere i arbeid, ikke bare yngre

Aldersdiskriminering i arbeidslivet er forbudt. Men kunstige regler gjør at der er fritt frem. Seniorer i arbeidslivet er, og bør anses som en ressurs, ikke som en belastning. Vi jobber for å fjerne dagens ordninger som automatisk diskvalifiserer alle over 70. Seniorsaken er din vaktbikkje mot aldersdiskriminering. Om du mener mennesker ikke går ut på dato, bør du melde deg inn i Seniorsaken.

Meld deg inn i dag!

Norge har over en million personer over 60 år. Vi kan ikke streike, men vi kan organisere oss!

[su_button style=”flat” size=”5″ icon=”icon: group”]Bli medlem[/su_button]