Foreslå kandidater til seniorpriser

Foreslå kandidater til tre seniorpriser!

Oslo kommune inviterer alle til å foreslå kandidater til tre seniorpriser. Prisene skal stimulere til nytenkning og løfte frem gode tiltak for å vise frem det beste fra eldreomsorgen.

Følgende priser skal deles ut:

  1. Beste tiltak for å fremme aktiv aldring for hjemmeboende eldre
  2. Beste tiltak i sykehjem for å gjøre sykehjemmet til beboernes hjem
  3. «Årets medarbeider» i eldreomsorgen i Oslo

De to første prisene består av et diplom og en pengepris på 50 000 kroner. Prisene skal gå til tjenesten/virksomheten/bedriften som står for tiltaket. Disse prisene kan ikke gå til en enkeltperson.

Prisen til «årets medarbeider» består av et bilde spesielt designet til formålet.

Alle prisene deles ut av eldrebyråden i slutten av september.

Både enkeltpersoner og virksomheter kan foreslå kandidater til prisene. Det er også anledning til å foreslå seg selv.

Helseetaten har fått oppdraget med å gjennomgå forslagene som kommer inn og deretter lage en innstilling som oversendes Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Frist for å sende inn forslag til kandidater er mandag 11. august 2014.

Forslag med begrunnelse sendes til:

postmottak@hel.oslo.kommune.no, eller
Helseetaten
Postboks 4716,  
0506 OSLO

Merk forslaget med «Seniorpriser 2014».

Er det flere kommuner i Norge som hedrer de som  iveretar og skaper livskvalitet for de eldste?
Send tips til info@seniorsaken.no