Aslam Ahsan utnevnt til «Hederssenior 2014»

I anledning FNs internasjonale eldredag, som ble feiret i Oslo rådhus 1. oktober, ble folkekjære norsk-pakistanske Aslam Ahsan utnevnt til «Hederssenior 2014» Høvding-tittelen har han arvet, hederssenior-tittelen har han blitt tildelt.

Høvding og hedersmann

Seniorsakens hederspris går til ildsjeler som har gjort en spesiell innsats for eldre i Norge. I år gikk prisen til den folkekjære norsk-pakistanske Aslam Ahsan. Han kunne dessverre ikke være til stede ved overrekkelsen, siden han var i sitt andre, og opprinnelige hjemland: Pakistan. Hans sønn, Naveed Ahsan, var til stede med sin familie for å ta imot prisen.

Aslam Ahsan familien hedersenior 2014
1. oktober hvert år feires FNs internasjonale eldredag med festforestilling og kåring av «Årets Hederssenior» i Oslo rådhus. Seniorsakens generalsekretær, Knut Chr. Høvik og Naveed Ahsan, Aslam Ahsans sønn. Venner og familie feirer Årets «Hederssenior.»

Styrets begrunnelse for tildelingen var at Aslam Ahsan fremstår som en flott representant for Seniorsakens verdigrunnlag som er deltakelse, respekt, livsglede, omsorg og likeverd.

Tidligere har Aslam Ahsan mottatt flere høythengende priser i Norge, bl.a. Kongens fortjenestemedalje i gull, Fritt Ord-prisen og Brobyggerprisen; den siste for sin ekstraordinære innsats for innvandrerbarnas sak, og for brobygging mellom innvandrere og det norske samfunnet.

Ikke minst har Aslam blitt hedret for sin innsats for ensomme, eldre nordmenn gjennom arrangementet, «Alternativ jul», der han inviterte til gjestebud på selveste julaften. Første gang var i 1990, og da han ga seg etter 22 år var det med en oppfordring til alle landets kommuner om å ta over.

Heder og ære til Aslam Ahsan

  • 2014 Hederssenior 2014, Seniorsaken
  • 2012 «Phaul Harris Recogniton»from Rotary Foundation
  • 2011 Prisen «Ålreit fyr», Harry Hole-stiftelsen
  • 2009 Kongens fortjenstmedalje i gull
  • 2008 X-Plusiv Hederpris
  • 2002 Fritt Ords Pris (delt med Shabana Rehman)
  • 1998 Norske kirkeakademiers Brobyggerpris