Aslam Ahsan ble «Hederssenior 2014»

I anledning FNs internasjonale eldredag, som ble feiret i Oslo rådhus 1. oktober, ble folkekjære norsk-pakistanske Aslam Ahsan utnevnt til Seniorsakens «Hederssenior 2014».

I år blir Seniorsakens hederspris delt ut for 11. gang. Prisen går til ildsjeler som har gjort en spesiell innsats for eldre i Norge. I år har vi gleden av å gi denne prisen til den folkekjære norsk-pakistanske Aslam Ahsan.

Som en av Norges seniororganisasjoner ønsker vi å hedre Aslam Ahsan spesielt for hans innsats for eldre og enslige som ofte opplever ensomhet, spesielt ved årets ulike høytider. I 1990 inviterte Aslam for første gang til gjestebud med «Alternativ jul», en feiring basert på et kristent verdigrunnlag og norske juletradisjoner. For mange eldre og enslige har denne feiringen på selveste julaften vært årets høydepunkt.

Gjennom alle sine år i Norge har Aslam Ahsan vært et forbilde for alle innbyggere i det norske samfunnet uansett bakgrunn, tro eller tilhørighet. Aslams Ahsans arbeid bygger på de samme verdiene som vi har i Seniorsaken, og som er respekt, omsorg, likeverd, deltagelse og livsglede.

Seniorsaken hedrer også Aslam Ahsan som representant for den første gruppen innvandrere som ble invitert til Norge tidlig på 70-tallet. Han gled raskt inn i det norske samfunnet med en fantastisk innstilling om å bidra med sitt engasjement på viktige samfunnsområder som arbeidsliv, politikk og etter hvert også for eldre og enslige.

Det er første gang en norsk borger med utenlandsk opprinnelse utnevnes til Seniorsakens hederssenior. Tidligere har Aslam Ahsan mottatt flere høythengende priser i Norge, blant annet Kongens fortjenestemedalje i gull, Fritt Ord-prisen og Brobyggerprisen; den siste for sin ekstraordinære innsats for innvandrerbarnas sak, og for å bedre kontakten mellom innvandrere og det norske samfunnet. Aslam Ahsan ble tidlig engasjert som leder av Ressurssenteret for pakistanske barn. Etter hvert utvidet han sitt samfunnsengasjement til å omfatte flere grupper. I dag sitter Aslam Ahsan i kommunestyret i Lørenskog som representant for Arbeiderpartiet.

Vi vet at selv om Aslam Ahsan nå har overlatt sitt hjertebarn, «Alternativ jul», til andre, så vil hans engasjement fortsette å gløde.