Nyhetsbrev september 2013

Seniorsakens ledermøte 2013

Årets ledermøte gikk av stabelen i Sarpsborg fra 13. – 14. september

Generalsekretær

Etter oppfordring fra lederne på Gjøvik-møtet og drøfting på Landsmøtet 29. mai 2013, har styret lyst ut stillingen som generalsekretær i Seniorsaken. Det har vært stor interesse for stillingen og en beslutning ventes tatt i nærmeste fremtid.

Strategi og handlingsplan

Med utgangspunkt i den vedtatte strategi- og handlingsplan – Seniorsakens mål og strategier 2013 ble det nedsatt fire arbeidsgrupper for å gi innspill til følgende:

 • Hva er dagens situasjon?
 • Hva må vi gjøre i henholdsvis lokallagene, sekretariatet og styret for å nå målene?
 • Veien videre fremover – konkrete og prioriterte tiltak?

 

En representant for hver gruppe presenterte resultatet av gruppenes arbeid.  En sammenfatning vil bli presentert i neste nyhetsbrev.

 

Magasinet Senior

Tore Henning Larsen orienterte om at hele konseptet nå er oppe til vurdering, noe som kan medføre at bladets layout endres. Uansett vil det alltid være plass for innspill fra lokallagene.

Medlemsverving

Tore Henning Larsen understreket at en av de viktigste oppgavene for Seniorsaken er å øke medlemstallet, – også fordi statsstøtten er avhengig av antall medlemmer.

Deltakerne kom med flere gode innspill som vil bli tatt videre. Seniorsaken oppfordrer alle medlemmer til å rekruttere nye medlemmer.

Seniorsaken inntok Sarpsborg

Det var en stilig gjeng med grønnkledde seniorer som inntok Sarpsborg lørdag 14. september.

Seniorsakens lokallagsledere fra hele landet var samlet.

Med styreleder i Seniorsakens, Stig Klingstedt, og lokallagsleder i Sarpsborg, Arne Vestergaard Larsen i spissen, stormet de grønnkledte ut i gatene og spredte budskapet om å gjøre Norge til et enda bedre land å bli gammel i.

 Sarpsborg

Resultatet var mange fulltegnede underskriftslister og flere nye medlemmer.

 

                       

 

Andre nyheter

 

Demens i Oslo

I anledning at TV-aksjonen 2013 er viet demens arrangeres Åpen dag for demens 23. september fra kl. 13.00 til 19.30.

Arrangementet finner sted på Håndverkeren kurs- og konferansesenter,

Rosenkrantzgt 7, 0159 Oslo, inngang Kristian IV gate.

 

Helsepersonell og andre fagpersoner vil være til stede:

• Kommunehelsetjenesten

• Frivillige og private organisasjoner og virksomheter

• Hjelpemiddelleverandører

 

Gratis inngang, ingen påmelding, kafé.

Foredrag hele dagen, informasjonstorg.

 

Lokallagene vil delta og BA5 vil bidra med brosjyrer, magasiner og roll-ups.

 

 

 

 

Fakta: Over 70 000 mennesker i Norge har demens.

 • Antallet vil fordobles de neste tiårene.
 • 10 000 får sykdommen hvert år.
 • Rundt 60 prosent av dem som har demens har      Alzheimer.
 • Demens angriper hjernecellene og      funksjonene de har ivaretatt, som hukommelse, språk og orienteringsevne.
 • Vi vet ennå lite om årsaker, behandling og      medisiner.
 • Det er ingen vaksine eller behandling som      kurerer demens.
 • Minst 300 000 er nærmeste pårørende til en      demenssyk.
 • 6 av 10 pårørende har tegn på utbrenthet      eller depresjon.
 • Over 60 prosent erfarer at familie og      venner trekker seg unna.

 

 

 

Feiring av eldredagen

I anledning FNs internasjonale eldredag inviterer Oslo kommune til en festforestilling i Oslo rådhus tirsdag 1. oktober kl. 14-15.15.

Årets hederssenior vil bli annonsert, og det vil være kunstneriske innslag. Odd Nordstoga kommer, kommer du?  Billetter kan hentes i BA5, eller bestilles på tlf. 22 12 18 90. Det er et begrenset antall billetter så førstemann til mølla prinsippet råder.

 

 

 

Eldredagen feires også i Bergen og markeres i Ynglingens lokaler, Nedre Korskirkeallmenning 4.

Det vil være åpent hus fra kl. 12.00 – 16.00. Det vil også være åpent møte fra

kl. 18.00 – ca. kl. 20.00 med foredrag og kunstnerisk innslag.

Mer informasjon er lagt ut under aktiviteter på www.senior.no

 

OXLO-seminar

OXLO står for Oslo Extra Large, og er kommunens innsats for å fremme toleranse og bekjempe rasisme og diskriminering. 17. september åpnet Oslos eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) seminaret «norskkompetanse og pasientsikkerhet» i Sykehjemsetaten Oslos regi..

 • Les mer om arrangementet på: www.sykehjemsetaten.oslo.kommune.no

 

 

 

                                           

Helsetjenesteaksjonen

Lørdag 7. september ble det gjennomført en meget vellykket punktdemonstrasjon foran Stortinget i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen. Flere pasient- og pårørendeorganisasjoner deltok også. Arrangementet fikk et stort publikum, og politikere fra de aller fleste partiene var til stede og holdt appeller. 10 746 underskrifter fra Seniorsakens kampanje; sykehjemsplass når man trenger det,  ble overlevert til visepresident på Stortinget, Marit Nybakk. Hun garanterte for at de ville bli levert til den som ville bli ansvarlig etter valget.

Et større fremmøte fra våre medlemmer ville vært ønskelig, men alle som stilte sørget for at Seniorsaken var den mest synlige av alle organisasjonene.

Vi ser gjerne ser at underskriftskampanjen fortsetter, og nye vil bli levert kommende

regjering når den er tiltrådt.

Overlevering

 

 

 

 

 

Seniorsaken i sosiale medier

Seniorsaken har hatt en betydelig økning i «likes», eller venner, på Facebook. Det er nå 1750 som har likt siden vår. Hele 7996 så underskriftskampanjen på vår Facebookside. For å øke aktiviteten og spre Seniorsakens budskap i sosiale medier er det viktig med engasjement rundt våre fanesaker.

Det jobbes også med å gjøre hjemmesiden mer attraktiv for medlemmer, annonsører og andre interesserte. Det krever at siden oppdateres hyppig med interessante medlemsfordeler, aktiviteter og nyheter.