Trenger sykehjemsplass – nå!

Jørgen (f. 1931) er døvblind og tilbringer store deler av døgnet i sin seng. Hans kone, Arna, har korttidsplass på sykehjem til 12. juli. Jørgen innfrir ifølge Kristiansund kommune ikke vilkårene for sykehjemsplass. Datteren, Elin, som er sykepleier med tilleggsutdannelse innen psykiatri, fortviler. Familien har kontaktet Seniorsaken for å få hjelp. Etter Seniorsakens oppfatning har Jørgen etter faglige kriterier krav på sykehjemsplass.

Jørgen lider av en klassisk Paranoid schizofreni, men har fungert hjemme takket være en oppofrende ektefelle. Spesialist i psykiatri, doktor Børre Husebø, mener at begge ektefellene trenger fast sykehjemsplass så snart som mulig.