Tilbud fra OscarsborgOperaen

OscarsborgOperaen har i år satset på å arrangere en av forestillingene som matiné med start kl. 15.00. Dette er etterspurt av mange seniorer som ikke vil komme hjem så sent på kvelden. På denne forestillingen er det også lagt inn en seniorrabatt på kr. 100 pr billett. Som det fremgår i vedlagte tilbud, kan Seniorsakens medlemmer se bort fra at det på Billettservice står at honnørkort må forevises i døren. Hvis dere har noen spørsmål rundt OscarsborgOperaen eller tilbudet er det bare å ta kontakt.
Med vennlig hilsen
Anne Schinrud
Produsent, OscarsborgOperaen

Oscarsborg