Sykehjemsplass til Aase (86) – straks!

Eidsvoll kommune har ikke klart å skaffe Aase (86) sykehjemsplass til tross for et vel dokumentert behov. I mellomtiden sliter hennes mann Vidar (87) seg ut på å stelle sin syke kone.

Aase er svært syk. Etter at hun for fire år siden fikk helvetesild i ansiktet er hun nå også antagelig senil dement og eller har Alzheimer. Hun bruker mye medisiner. Aase er helt avhengig av kunstige tårevæsker og annen medisin på høyre øye. Aase våkner ved 03.00- 04.00 tiden om morgenen og første medisinering begynner da. Jevnlig, med ca 1-2 timers mellomrom skal det medisineres av ulike typer. Hun klager over hodevondt hele tiden. Hun får smertestillende, men Vidar sier at han ikke vet i hvilken grad dette hjelper.

 

Helsetjenesten i Eidsvoll skulle komme daglig for å gi medisiner. Vidar var så misfornøyd med den jobben de gjorde – og at de i tillegg «glemte» de å fylle på vesentlig medisin i dosetten, at han tok over den jobben selv. Vidar er meget sliten nå. Han var en meget «aktiv» person med deltagelse i lag og foreninger, men dette blir vanskeligere etter hvert som tiden går og Aases tilstand blir verre. Skal han ut av huset, må han ha tilsyn til kone.

Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal har engasjert seg i saken og Seniorsaken har fått fullmakt til å føre Aase og Vidars sak overfor kommunen. Det er søkt om plass på Pålsejordet sykehjem i Eidsvoll- som er en avdelig for senil demente. Når Vidar tar kontakt og spør om det snart er en ledig plass, får han til svar at de er «prioritert». Det er også via fastlegen Sigurd Fjellbo den 6.5.2013 søkt om undersøkelse ved nevrologisk på A-HUS.

Vidar er, tross sin alder, en ressursperson og har etter beste evne skjøttet sin kone under hennes sykdom, samtidig som han har fulgt opp med lege, øyelege, fått noe avlastning på Vildberg helsetun/sykehjem osv.

-Så lenge Vidar står på for sin kone virker det som om Eidsvoll kommune trenerer saken. Nå er han utslitt. Det han ønsker nå, er å få hjelp til å få Aase inn på Pålsejordet øyeblikkelig. Han makter rett og slett ikke mer. Paret er jo nokså voksne og kommunen kan ikke forvente at dette skal fortsette, sier Marit Lian, leder av Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal.

Siste: Aase har fått innvilget avlastningsplass på Vildberg Helsetun fra 21. mai, men dette er ingen erstatning for fast plass på Pålsejordet.