Svak styring og kontroll med tjenestetilbudet i kommunene

Svak styring og kontroll er et problem i halvparten av norske kommuner, slår riksrevisor Jørgen Kosmo fast i en pressemelding datert 19. februar. Dette betyr i klartekst at de aktuelle kommunestyrene mangler nødvendige styringsinstrumenter hva angår tjenestekvalitet på viktige områder – som helse og omsorg.

-Dette bekrefter Seniorsakens inntrykk av at tjenestekvaliteten er tilfeldig og varierende i mange kommuner, sier daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen. Problemet rammer først og fremst de svakeste – som syke, eldre – de av oss som har dårligst mulighet til å protestere og fremme sine interesser.

”Manglende styringsinformasjon kan føre til at kommunestyret ikke har et godt nok grunnlag til å gjøre nødvendige endringer og prioriteringer. Dette øker risikoen for et dårlig tjenestetilbud for innbyggerne og at tjenestene ikke får den kvaliteten som Stortinget har lagt til grunn på viktige områder,” heter det i pressemeldingen fra Riksrevisjonen.

Seniorsaken spør: -Hvordan kan man uten gode styringsinstrumenter sikre at den såkalte ”verdighetsgarantien” blir oppfylt? Svaret er selvsagt at det går ikke!