Stortingsvalget 2013 – få seniorer nominert!

Se listene over alle seniorer som er nominert av stortingspartiene her!

Partiene nominerer få seniorer på listene, langt færre enn seniorenes andel av befolkningen skulle tilsi. De få som nomineres befinner seg gjennomgående så langt nede på listene at deres muligheter til å bli valgt som regel er ikke eksisterende. Dette innebærer et alvorlig demokratisk underskudd!

Seniorsakens gjennomgang av stortingsvalglistene tyder på at skjevheten ved årets stortingsvalg blir støtte enn noen gang – til tross for den oppmerksomheten det har vært om seniorpolitikk. Fordelen med å bli representert av folk på sin egen alder er at fokus på saker som angår våre aldersgrupper bli større og muligheten for gjennomslag i politikken større. Det er ikke uten grunn at seniorpolitikk er valgkampsak frem til valgdagen, men går i glemmeboken dagen etter at stemmene er kastet. For seniorene kan de bli nettopp det – bortkastet!

De middelaldrende regjerer

Gjennomsnittsalderen for stortingsrepresentantene i valgperioden 2009-13 var ved periodens begynnelse 45,5 år. Partiet med de eldste representantene var Høyre der gjennomsnittet var 47,6 år. De yngste kom fra Senterpartiet med et gjennomsnitt på 41,5 år. Resultatet blir antagelig omtrent det samme ved stortingsvalget 2013. De middelaldrende tar makten – til fortrengsel for de unge og seniorene.

 

Nominasjonen på partienes lister til Stortingsvalget 2013

Alle som er nominert på 1,2 eller 3 plass er markert med halvfet. At noen er nominert såpass høyt oppe på en partiliste betyr ikke nødvendigvis at de oppnår å komme på tinget, men det demonstrerer i alle fall en vilje og en respekt til å ta seniorene med i avgjørelsesprosessen.

 

Høyre

Fylke

Navn

Alder

Plass på listen

Østfold

Gretha Kant

67

8

 

Peter Jan Henrik H. Kuran

60

9

Akershus

Sylvi Graham

61

2

 

Nils Aage Jegstad

62

6

 

Thore Vestby

61

9

 

Harald Tronvik

71

13

Hordaland

Øyvind Halleraker

61

2

 

Sigurd Hille

62

5

 

John Opdal

59,7

16

 

Hans Edvard Seim

76

20

Oslo

Frode Helgerud 

 

62

 

8

 

 

Astrid Nøklebye Heiberg

 

77

10

 

Sverre K. Seeberg

62

23

Oppland

Mari Botterud

64

11

Hedmark

 

 

 

Buskerud

Kristin Ørmen Johnsen

60

03

 

Bård Sverre Fossen

59,7

12

 

Inger-Brit Vindeg

66

13

 

Unni E. Carlsen

61

14

Vestfold

Svein Flåtten

68

1

Telemark

Jørn Christensen

61

5

Aust-Agder

Siri K. Bertelsen

66

6

Vest-Agder

Ånen Werdal

61

4

Rogaland

Lisbeth Vikse

66

7

 

Marit Løvvig

75

20

Sogn og Fjordane

Harald Kvame

61

8

Møre og Romsdal

Elisabeth Røbekk Nørve

62

2

Sør-Trøndelag

Marvin Wiseth

62

4

 

Bjørn Egil Enge

60

12

Nord-Trøndelag

Gunnar Viken

64

2

 

Tor Erik Jensen

63

11

Nordland

Per Munkerud

72

6

 

Bent Eriksen

63

7

Troms

Helge Eriksen

63

5

Finnmark

Ole Martin Rønning

67

9

 

Brynly Idar Ballari

73

11

 

Arbeiderpartiet

Fylke

Navn

Alder

Plass på listen

Østfold

Svein Roald Hansen

63

1

Akershus

 

 

 

Hordaland

 

 

 

Oslo

Jan Bøhler

61

5

 

Marit Nybakk

66

6

 

Ivar Leveraas

74

11

 

Olav Tønsberg

65

13

 

Brit Axelsen

68

16

 

Steinar Andersen

65

21

Oppland

Ragnar Nordgreen

60

6

Hedmark

Thor Lollehovde

74

5

Buskerud

Martin Kolberg

64

1

 

Steinar Berthelsen

63

9

 

Bent Inge Bye

66

13

Vestfold

Steinar Gullvåg

66

3

Telemark

 

 

 

Aust-Agder

Sig Tove Aasen

65

8

Vest-Agder

 

 

 

Rogaland

 

 

 

Sogn og Fjordane

 

 

 

Møre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll

62

12

Sør-Trøndelag

 

 

 

Nord-Trøndelag

 

 

 

Nordland

 

 

 

Troms

Tove Karoline Knutsen

62

2

Finnmark

 

 

 

 

Fremskrittspartiet

Fylke

Navn

Alder

Plass på listen

Østfold

Per Egil Evensen

63

8

 

Grete Aasgaard

64

13

 

Eivind Borge

63

14

Akershus

 

 

 

Hordaland

Ragnar Tyssebotn

64

13

Oslo

Dag Myhre

67

10

 

Beathe Holland

60

18

 

Tore-Jan Øvsthun

68

20

Oppland

Harald Eivind Bakke

64

2

 

Torgeir Søfferud

71

11

 

Åge Haugen

69

13

Hedmark

Geir Tjugum

72

7

Buskerud

 

 

 

Vestfold

Ellen Torp

70

12

 

Vidar Andresen

61

13

Telemark

Halvor Longvik

69

6

Aust-Agder

Jan Fred Pedersen

68

6

Vest-Agder

Arild Birkenes

67

8

Rogaland

Helge Thorsheim

65

4

Sogn og Fjordane

 

 

 

Møre og Romsdal

 

 

 

Sør-Trøndelag

Ole Horgøien

66

8

 

Jorun Kofoed

75

11

Nord-Trøndelag

Oddvar Bakke

67

7

Nordland

Allan Johansen

66

14

Troms

 

 

 

Finnmark

Lasse Haughom

68

6

 

Staal Nilsen

70

11

 

Kristelig Folkeparti

Fylke

Navn

Alder

Plass på listen

Østfold

Kari Haugen Pettersen

61

15

Akershus

Arne Synnes

73

4

 

Anne Gunn Steen Røse

60

21

 

Arne Willy Dahl

64

22

 

Hildur Horn Øien

73

23

Hordaland

Kristian Helland

66

11

 

Gunvor Sønnesyn

61

12

 

Marit Aksnes Aase

66

20

 

Torill Selsvoll Nyborg

62

22

Oslo

Ann Kathrine Skjørshammer

69

2

 

May Grimdalen

72

7

 

Petter Gjerull

71

13

 

Gunnar Kvalvaag

66

17

 

Magne Roland

74

19

 

Bjørn Wigernæs

71

25

 

Ole Abel Østerberg

60

27

 

Aud Laheld Kvalbein

65

28

Oppland

Harald Lidden

64

7

 

Rigmor Kofoed-Larsen

69

12

Hedmark

Siv Rønningen

60

4

 

Thor Ringsbu

73

11

 

Arne Dagfinn Øynes

66

13

Buskerud

Trond Johansen

60

1

 

Odd Gusrud

67

9

 

Arnfinn Holten

70

10

Vestfold

Hans Hildring Hønsvall

61

4

 

Kåre Solberg

60

5

Telemark

Astrid Eidem Nordal

61

6

 

Anne Oddny Foldøy

62

11

Aust-Agder

Haldis Kverum

62

9

Vest-Agder

 

 

 

Rogaland

Håkon Helgøy

66

6

 

Arnfinn T. Clementsen

60

20

Sogn og Fjordane

 

 

 

Møre og Romsdal

Knut Støbakk

60

6

 

Torgunn Johanne Nerland

62

7

Sør-Trøndelag

Oddbjørn Stjern

60

9

Nord-Trøndelag

Johan Fossan

65

1

 

Jann Karlsen

60

9

Nordland

Terje Wiik

60

6

 

Håkon Økland

61

10

Troms

Per Pedersen

65

11

Finnmark

Astrid Daniloff

67

1

 

Solveig Andersen

65

6

 

Johan Bakken Sandvik

71

10

 

 

Senterpartiet

Fylke

Navn

Alder

Plass på listen

Østfold

 

 

 

Akershus

Anne Sørine Kogstad

65

12

 

Jon Røine

69

15

Hordaland

Hans Verke Vindenees

61

11

 

Vigdis Søvik

63

15

 

Edvard J. Stangeland

66

18

 

Sammy Olsen

61

22

Oslo

Svein Sundsbø

70

2

 

Anne Margrete Halvorsen

71

7

 

Anne Ingebjørg Enge

64

17

 

Anne Marie Leirfall

68

21

Oppland

Hans Seierstad

62

12

Hedmark

Arnfinn Nergård

61

5

Buskerud

Svein Ludvig Larsen

68

8

 

Torkel Wetterhus

69

9

 

Kristin Færden Bjella

61

11

 

Kari Kolbræk Ask

64

13

Vestfold

Thorvald Hillestad

62

2

 

Inge Høyen

61

9

Telemark

 

 

 

Aust-Agder

 

 

 

Vest-Agder

Sigmund Oksefjell

64

5

Rogaland

Bjarne A. Undheim

62

9

 

Tone Kringeland

63

20

Sogn og Fjordane

 

 

 

Møre og Romsdal

Oddbjørn Vatne

66

15

Sør-Trøndelag

 

 

 

Nord-Trøndelag

 

 

 

Nordland

Steinar Friis

63

8

Troms

 

 

 

Finnmark

Gudleif Kristiansen

63

6

 

Venstre

Fylke

Navn

Alder

Plass på listen

Østfold

Mona Nordgren

63

10

Akershus

Ingvild Tautra Vevatne

63

8

 

Inger Johanne Bjørnstad

67

14

 

Bernt Stilluf Karlsen

63

16

 

Terje Johansen

72

23

Hordaland

Harald Hove

64

22

Oslo

Mehmet Naci Akkøk

62

22

 

Kjell Veivåg

69

24

 

Odd Einar Dørum

70

25

Oppland

Berulf Vaagan

67

11

 

Bjørg Lien

60

13

Hedmark

Lars Petter Heggelund

67

13

 

Sjur Alhaug

62

18

 

Odd Arne Skjæret

63

21

Buskerud

 

 

 

Vestfold

Karin Frøyd

63

3

 

Karin Virik

64

6

 

Aina Dahl

61

13

Telemark

Lars Solbakken

64

5

 

Bjørn Erik Kristiansen

63

7

 

Knut Magnus

67

11

Aust-Agder

Reidar Gausdal

64

8

 

Anne Margrete Larsen

63

10

Vest-Agder

 

 

 

Rogaland

Per A. Thorbjørnsen

61

20

Sogn og Fjordane

 

 

 

Møre og Romsdal

Olbjørn Kvernberg

64

3

 

Frøydis Austigard

63

11

Sør-Trøndelag

 

 

 

Nord-Trøndelag

Reidar Lindseth

60

3

 

Brita Kleven Thorsvik

66

10

Nordland

May Valle

62

2

 

Magnar Bøkestad

62

11

 

Arne B. Vaag

67

15

Troms

Jan Fjellstad

64

2

 

Roar Sollied

60

4

Finnmark

Terje Soløy

60

7

 

Solveig Abrahamsen

69

9

 

Jan Tore Solstad

65

10

 

Sosialistisk Venstreparti

Fylke

Navn

Alder

Plass på listen

Østfold

Mai Elisabeth Hansen

60

1

 

Øyvind Fjeldberg

60

6

 

Roy Eilertsen

65

9

 

Jon Aga

71

15

Akershus

Ørn Terje Foss

60

17

 

Nora Marie Arnevåg

65

20

 

Kjell Monsen

63

21

Hordaland

Bjørn Brynjolf Pedersen

61

7

 

Mette Holmefjord Olsen

61

18

 

Ågot Jorunn Valle

68

21

 

Åge Christian Jacobsen

69

22

Oslo

Knut Kjeldstadli

65

18

 

Oddrun Remvik

62

25

Oppland

Aksel Hagen

60

1

 

Liv Røe

68

8

 

Signe von Streng

63

10

 

Dag Seierstad

77

13

Hedmark

Karin Andersen

61

1

 

Gunnar Nygård

61

10

 

Christian Haugen

61

12

Buskerud

Gotfred Rygh

63

15

Vestfold

Kjell Raymond Marthinsen

65

8

 

Heming Olaussen

64

12

Telemark

Gro Lorentzen

61

8

 

Arne Vinje

62

9

 

Sigbjørn Molvik

63

11

Aust-Agder

Marit Johanne Aass

64

8

Vest-Agder

Alf Holmelid

64

1

 

Steinar Dyrli

60

6

 

Jostein Sneve

61

11

Rogaland

Jan Refsnees

62

20

Sogn og Fjordane

Jan Olav Fretland

63

2

Møre og Romsdal

Olav Hauge

61

13

Sør-Trøndelag

Hasan Ajnadzic

62

10

 

Randi Reese

65

13

 

Knut Fagerbakke

61

16

Nord-Trøndelag

Arnfinn Monsen

62

5

 

Gunnvor Åsbø

61

8

 

Torgeir Strøm

61

9

 

Jostein Trøite

67

10

 

Kari Ystgård

62

11

Nordland

Kurt Olsen

62

3

Troms

Berit Rustad

63

6

 

Geir Tormod Eidissen

60

9

 

Ingrid Lønhaug

61

10

Finnmark

Åse-Marie Småvik

64

5

 

Rolf Arne Hanssen

62

6

 

Lisbeth Isaksen

61

9

 

Otto Erik Aas

60

10

 

Gunnar Milch

68

16