Stortingets visepresident, Marit Nybakk, lovet å bringe Seniorsakens krav videre

Styreleder Stig Klingstvedt overleverer 10 476 underskrifter med Seniorsakens krav om sykehjemsplass til Stortingets visepresident Marit Nybakk. Hun tok i mot, og garanterte for at de skulle komme frem til rett person. Vi vil følge nøye med på hvem som overtar ansvaret for kravet som over ti tusen har skrevet under på, og de fleste i Norge stiller seg bak.

Overlevering