Stormøte i TenkeTanken på Bogstad

Seniorsakens fenomenale Odd Grann har etablert Norges eneste Senior Tenke Tank. 200 engasjerte seniorer var møtt fram til møtet 30. april på ærverdige og historiske Bogstad Herregård utenfor Oslo. Temaet var ”I eget hjem livet ut”. Møtet dreide seg om bruk av omsorgsteknologi.

Hans Kielland Aanesen åpnet en luke til dataverdenen og smarthusteknologien. Få av oss vil på sykehjem. Skal vi unngå det, må det utvikles teknologi og metoder for å kunne bli boende hjemme livet ut – for den som vil, fastslo han. Da må vi som samfunn bestemme oss for å ta teknologien i bruk. Foreløpig henger stat og kommune igjen i gamle tenkemåter. Budsjettene for innovasjon er små, eller ikke eksisterende. Hvis omstillingsviljen i det offentlige kan stimuleres, vil besparelsen kunne bli enorm både i kroner og i unngått lidelse og utrygghet.

Fleming Hagstrøm viste til at 30 % av kommunenes budsjett i dag går til helse. 80 % er lønnsbudsjett.  Av hjemmesykepleiens budsjett går 50 % til reiser og administrasjon. Ved å introdusere enkle dataverktøy kan vi slutte å flytte mennesker og få bedre og billigere løsninger for alle. Så gled deg til å bli samboer med en touchscreen! Det er fremtiden!

-Seniorene er en ressurs, ikke en belastning.  Vi må frigjøre oss fra stereotypiene, fastslo Odd Grann. – Fordi det finnes ingen eldrebølge – aldringen av befolkningen er et permanent fenomen!

Billedtekst: Alderdom er ingen dom, fastslo Odd Grann. Alderdommen er hva du gjør den til.