Siste: Uverdig og nedverdigende behandling av syke eldre – familien sier stopp!

Astrid Kristiansen (f. 1919) ble dårligere i går kveld og ble av sykehjemslegen sendt til Diakonhjemmet sykehus for utredning. Hun ble utskrevet derfra i dag tidlig og sendt tilbake til Madserud sykehjem. Bydelen har nå besluttet å sende henne videre til Norabakken sykehjem. Nå sier familien stopp! Ikke mere «pakkepost»! Datteren Tove Midttun har besluttet å ta moren hjem til seg  i kveld. Tove Midttun og hennes mor ble presentert i en større reportasje i Aftenposten i dag. Seniorsaken protesterer mot nedverdigende og uforsvarlig behandling av syke og sårbare eldre!