Seniorsakens nyhetsbrev for mai 2013

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai. Vi har vært så heldige at vi har fått låne Auditoriet på Akershus Festning. Alle medlemmer har møte- og talerett, men kun delegater kan stemme. Blant viktige saker på landsmøtet er nytt strategi- og handlingsprogram, ny organisasjonsmodell og vedtektsendringer – samt valg.

Valgkomiteens innstilling

Styret:            Stig Klingstedt, leder (ikke på valg)
Odd Himle, nestleder (ikke på valg).
Haavard Jernskau, styremedlem (ikke på valg).
Tove Nakken, styremedlem (på valg – tar ikke gjenvalg)    
Sveinung O. Flaaten, styremedlem, (på valg – tar ikke gjenvalg)
Nye kandidater
Tordis Aavatsmark
Bitten Linge

Erik Rekdal, varamedlem (tar ikke gjenvalg)
Ruth Haugland, varamedlem (tar ikke gjenvalg)
Nye kandidater
Thomas Bøhmer, varamedlem
Kandidat er forespurt.            

Kontrollkomite: Reidar Quande, på valg, forslås som ny leder
Tordis Aavatsmark, leder, er ny kandidat som styremedlem og trer ut av Kontrollkomiteen
Nye kandidater:                                                                                                      Alf Bjarne Thomassen
Gunnar Serck-Hansen.

Ressursgrupper: Valgkomiteen foreslår å nedlegge ressursgruppene som et formelt mellomledd i organisasjonen, men samtidig beholde medlemmene som ressurspersoner for styret og daglig leder.

Valgkomiteen: Bernt Krabberød, leder (på valg).                                       Ingen forslag
Audhild Freberg Iversen, medlem (tar ikke gjenvalg).
Aage Thor Hestnes, medlem (tar ikke gjenvalg)
Nye kandidater:
Per W. Jensen, medlem
Erik Rekdal, medlem
Liv Clemens (varamedlem)                er på valg, foreslår gjenvalg
Johan Storm Munch(varamedlem)     er på valg, foreslår gjenvalg

Sykehjemsplass til Aase (86) – straks!

Eidsvoll kommune har ikke klart å skaffe Aase (86) sykehjemsplass til tross for et vel dokumentert behov. I mellomtiden sliter hennes mann Vidar (87) seg ut på å stelle sin syke kone.

 -Så lenge Vidar står på for sin kone virker det som om Eidsvoll kommune trenerer saken. Nå er han utslitt. Det han ønsker nå, er å få hjelp til å få Aase inn på Pålsejordet øyeblikkelig. Han makter rett og slett ikke mer. Paret er jo nokså voksne og kommunen kan ikke forvente at dette skal fortsette, sier Marit Lian, leder av Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal.

Siste: Aase har fått avlastingsplass på Vildberg Helsetun, men Pålsejordet er fortsatt målet.

 Skandaløs hjemsendelse på Ringerike!

Hun klarer ikke å stå på bena eller løfte hodet når hun ligger i sengen. Likevel ville Ringerike kommune nekte Elfi (96) sykehjemsplass. Den gamle damen har korttidsplass på Austjord, men trues med hjemsendelse. Saken har vakt stor oppsikt på Ringerike. Ringerikes Blad har hatt dekket saken både med reportasje og lederartikkel. –Begrepet hjemmebasert omsorg har vært brukt i mange år, mens sykehjem og sykehjemsplasser er bygd ned. Mon tro om det ikke nå er på tide å revurdere strategien. For det er ikke slik at eldre mennesker nødvendigvis ønsker å bo lengst mulig hjemme, slik noen ynder å hevde. Eldre og syke ønsker trygge rammer, skriver Øyvind Lien i lederartikkelen i Ringerikes Blad 4. mai. 

–Det er ikke akseptabelt at snart hundre år gamle mennesker skal sendes hjem for å dø etter et par ukers såkalt rehabilitering og opptrening. Alle vet at det er en illusjon, det vet ordføreren, det vet rådmannen, det vet statsministeren, det vet alle! Seniorsaken vil motsette seg hjemsendelsen av Elfi Knutsen, sier daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen.

Frivillighet er en viktig ressurs – men kun en del av løsningen!

Helseminister Jonas Gahr Støre brukte fredag den 19. april til å lansere stortingsmeldingen om ”Morgendagens eldreomsorg”. Ett av hovedtekkene i meldingen er forslaget om å invitere spreke pensjonister til å overta deler av omsorgsarbeidet. Ideen er at eldre hjelper de gamle. Arbeidet skal organiseres som frivillighetsinnsats, altså uten lønn. Seniorsaken applauderer forslaget ettersom det opprinnelig ble lansert av oss. Gjennom flere år har vi gjort det klart for politikerne fra alle partier at bemanningssituasjonen i helsevesenet i fremtiden, kun kan løses gjennom utstrakt bruk av frivillighet. En massiv frivillighetsinnsats er imidlertid kun mulig hvis den organiseres på en god måte. Utspillet fra helseminister Jonas Gahr Støres må ikke bli drapet på frivilligheten og bør ikke realiseres som en statsfinansiert kommunal oppgave. Skal vi lykkes i å skape en bred frivillig, humanitær bevegelse – må seniorenes egne organisasjoner, som Seniorsaken, være i førersetet!.

Seniorsakens Eldreombud

Seniorsakens styre går inn for at det opprettes et eldreombud i Seniorsakens regi under forutsetning at vi kan finansiere en slik stilling, men er motstander av at eldreombudet skal være en institusjon underlagt et departementet som foreslått av Seniorsaken Rogaland. Et statlig ombud ville trekke fokus vekk fra Seniorsaken og bidra til å drepe engasjementet hos folk flest.

Samarbeid med Nasjonalforeningen

Seniorsaken har gjort avtale om et utstrakt samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen om Demensaksjonen 2013. Vi vil engasjere oss både i lokale aksjonskomiteer og som bøssebærere.

Seniorsaken informerer om benskjørhet!

Benskjørhet er et betydelig helseproblem i Norge. Annenhver norske kvinne og hver fjerde mann over 50 år vil få et brudd som følge av benskjørhet (osteoporose). Ofte oppdages benskjørhet først etter at skaden er skjedd. Det mange ikke vet er at sykdommen kan forebygges og behandles hvis den enkelte kommer tidlig til kontroll.

Seniorsaken vil i tiden fremover sette søkelys på benskjørhet, hvorfor sykdommen oppstår og hvordan den kan forebygges. Et av de viktige spørsmålene er hvordan sykdommen kan oppdages, slik at man kan komme i gang med behandlingen. En enkel røntgenundersøkelse er mulig i form av en screeningundersøkelse i forbindelse med mammografi. Seniorsaken har inngått en samarbeidsavtale med et svensk teknologifirma, Sectra, som har utviklet en slik undersøkelse. Sammen skal vi sette benskjørhet på agendaen! Både i Seniormagasinet, på hjemmesiden og gjennom sosiale medier. Vi mener det er viktig at flest mulig i risikogruppen kjenner til sykdommen og hvordan den kan forebygges, oppdages og behandles.

Gi Seniorsaken ”likes” på Facebook!

Seniorsakens Facebookkampanje har startet. På kort til har vi doblet våre ”likes”. Fortsatt ikke noe imponerende tall – (over 1 500), men det begynner å komme. Poenget med ”likes” på Facebook er at det vitner om oppslutning og anerkjennelse – noe politikerne vet å merke deg. Derfor oppfordrer vi alle som har lyst og kan til å bli med på Facebook og gi oss ”likes” og oppmuntre alle kjente til å gjøre det samme!

Fradrag for investeringer i et fortsatt liv i eget hjem?

Fra stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (FrP) har vi mottatt følgende brev: ”Ser i månedens nummer av senior at en leser stiller spørsmål ved skatte fradrag om å investere i eget hjem. Til dette kan jeg si at FrP har fremmet forslag om ROT og Ros fradrag to ganger. Sist mandag hadde vi et fantastisk seminar om saken og legger på nytt frem saken i Stortinget i neste uke. (…) Vi ønsker at eldre skal bo så lenge de vil i eget hjem. Og da er det kanskje små, men viktig justeringer, samt vedlikehold som må til for at en skal klare dette.

Medlemskontingenten går direkte til Seniorsaken!

Kontoen du bruker når du betaler medlemskontingenten er Seniorsakens egen. Flere har reagert på at det står Crowd Services på giroen. Det er et firma som driver den tekniske siden av vårt medlemssystem – det er imidlertid Seniorsaken som eier kontoen. Crowds er også firmaet som har utviklet medlemssystemet Zubarus som vi benytter for å holde orden på medlemsregistret.

Seniorsaken deltok i årets Holmenkollstafett!

Med gladjazz i ryggen og vafler i magen stilte Seniorsaken til start i årets Holmenkollstafett. Sammen med 40 tusen andre sprekinger satte vi vårt preg på stafetten, i kledelige hvite t-skjorter og sjokkgrønne vindjakker. Folk sperret opp øynene langs traseen, og jubelen ville ingen ende ta da Seniorsakens frivillige juridiske rådgiver Asbjørn Lauvstad løp «sjarmøretappen» inn på Bislet Stadion. Seier’n var vår!

Flere seniorer kombinerer arbeid og pensjon

I fjor kombinerte 57.000 personer jobb og alderspensjon. Det er en økning på 58 prosent fra året før, skriver Dagens Næringsliv. Tallene kommer fram i rapporten «Pensjonsreformen – to år etter». I 2011 tok 36.000 personer ut fleksibel alderspensjon, et antall som økte med 21.000 ifjor.

Seniorhåndboka 2013 i salg nå!

Seniorhåndboka 2013 er kommet! Den er fullt oppdatert på rettigheter, takster, økonomi, juss og helse og inneholder mye nytt stoff. Du kan bestille den nå. Redaktør er som tidligere vår informasjonssjef Dag Bredal. Boken har 160 sider og koster kroner 100 for medlemmer og kroner 150 for andre. Porto ved forsendelse kommer i tillegg. Boken kan også kjøpes over disk i vårt sekretariat i Bygdøy allé 5 og gjennom våre lokalforeninger.

Bestill nå: Seniorhåndboka 2013 kan bestilles på e-post: seniorsaken@seniorsaken.no eller på telefon 22 12 18 90.

Bli med og foreslå Årets Hederssenior 2013

Alle medlemmer kan være med å foreslå kandidater til hedersbevisningen Årets Hederssenior 2013. Kåringen skjer på Den Internasjonale Eldredagen 1. oktober i Oslo Rådhus. Frist for forslag er 1. juni. Forsalg sendes Seniorsakens sekretariat: seniorsaken@seniorsaken.no. Hederssenior for 2012 var Ingeborg Moræus Hanssen.

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger interne telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Skal Seniorsaken få fotfeste i Molde?

Seniorsaken har lokallag mange steder i Norge, men ikke i Molde! Britt og Dag Norvoll er moldenserne som vil gjøre noe med det.  Det trivelige ekteparet har vært medlemmer i Seniorsaken i mange år, og nå ser det ut til at tanken om en lokalavdeling i rosenes by kan bli en realitet.

 

– Selv om mye er bra i rosenes by, er situasjonen den samme som i en rekke andre kommuner og byer i landet. Det blir snakket og lovet, men lite blir gjort – og det finner vi oss ikke i, sier Dag som har påtatt seg å være leder av interimsstyret i Seniorsaken Molde u/s (under stiftelse). I løpet av våren vil han innkalle til et konstituerende møte, og satser på at Seniorsaken Molde er en realitet før sommerferien.

Tjener sykehjemsetaten sitt formål?

Vestre Aker Eldreråd, Frogner Seniorråd og Ullern Eldreråd har i fellesskap sendt et notat til Oslo kommune med der de uttrykker sin sterke bekymring om forhold knyttet til Sykehjemsetatens drift av Oslos sykehjem. Rådene mener det snarest må tas skritt til at det gjennomføres en gjennomgripende evaluering av alle områder av Sykehjemsetatens virksomhet. Det tenkes herunder spesielt på at den omsorg som ytes, må bringes i retning av å være i tråd med den «verdighetsgaranti» som en rekke politiske partier har stillet seg bak. Samtidig mener vi at det må sikres at sykehjemmene til enhver tid dimensjoneres og driftes i henhold til de krav som stilles i gjeldende norsk lov.

Møte om seniorpolitikk i Seniorsaken Vestre Aker 28. mai

Seniorsaken Vestre Aker inviterer til åpent møte om seniorpolitikk tirsdag 28. mai kl. 18.00 i Røa Eldresenter. Møt Astrid Nøklebye Heiberg, Aud Kvalbein, Odd Einar Dørum, Roar Møll, Ingrid Espelid Hovig og Terje Bjøro. Spennende innledninger til debatt og åpen spørsmålsrunde. Enkel servering. Kom unge som eldre – og spre et viktig budskap!

Veivalg og mestring ved kronisk sykdom

 Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet Sykehus fyller 10 år og markerer jubileet med inspirasjonskonferanse: Torsdag 6. juni kl 9-15.  Pasienter, pårørende, helsepersonell og andre interesserte ønskes velkomne! Konferansen er gratis. Påmeldingsfrist 23. mai. Påmelding:  https://response.questback.com/diakonhjemmetsykehus/ri4tqlmkhb/

Telefon: 22 45 44 60. E-post: Lms@diakonsyk.no

Hektisk høst i Vestre Aker

Seniorsaken i Vestre Aker legger opp til en hektisk høst med interessante aktiviteter for medlemmer og andre interesserte. De starter 28. august med et møte med politikerne i det kommende Stortinget. –«Seniorer og politikere – hva blir seniorpolitikken?». Dette møtet arrangeres i Oslo Militære Samfund og er et samarbeid med Seniorsakens lokallag i Frogner, Oslo Nord og Ullern, Dessuten er Forsvarets Pensjonistforbund med som arrangør. Møteleder blir Wenche Dager, tidligere journalist i NRK.

Senere på høsten planlegger Vestre Aker en konsertrekke, pr i dag stør Sølvguttene og Tine Thing Helseth «den ungen damen med sølvtrompeten» på blokken. Og med kommer det, loves det fra lokallaget.

Bli med Seniorsaken Oslo Nord på handletur til Charlottenberg!

Seniorsaken i samarbeid med vårt lokallag Oslo nord har gleden av å kunne invitere deg med slekt og-/eller venner på handletur til Sverige – Charlottenberg 10. juni.

NB: Påmelding direkte til leder Edel Charlotte Knapper:
Mobil: 906 02 308 – e-post: edelknapp@gmail.com
Påmeldingsfrist: 22.mai

Seniorsaken Skedsmo presenterer sitt høstprogram

Onsdag 11.september: Åpent møte: Seniorrådgiver Kristoffer Sørli orienterer om Pensjonsreformen.

Onsdag 13.november: Åpent møte: Dag Bredal, kjent navn etter lang fartstid som informasjonssjef og ansvarlig redaktør for Senior. Han vil kåsere over temaer fra sin nylig utgitte bok: ”Kunsten å eldes med stil og verdighet”. Boka anbefales som årets julegave!

Onsdag 11.desember: Åpent møte: Julemøte. Da kommer noen fra Skedsmo Viseklubb og gleder oss med deler av sitt julerepertoar. Det kan vi glede oss til! (se vedlegg, bruk ett av dem).

Minst ett datakurs vil bli gjennomført høsten 2013, ansvarlig Håvard Jernskau. Det meldte seg på så mange til videregående kurs i år at vi må dele deltakerne opp i tre grupper. Vi tar sikte på å holde to kurs i vår og det siste i denne ”serien” vil bli holdt til høsten. Interesserte får skriftlig info.

Bowlingen, ansvarlig Kurt Flakk, som nettopp har startet på Strømmen Storsenter, og gåturer en gang i uka (samarbeid med Pusk, Kari Lunde), fortsetter.

Slektsforskning er neste aktivitet det arbeides med. Ansvarlig vil være Odd Haave. Vi satser på å komme i gang i løpet av høsten. Mellom de åpne møtene kommer også den årlige TV-aksjonen 20. oktober. I år går pengene til Nasjonalforeningen for Folkehelse med fokus på demens. Vi blir selvfølgelig med og hjelper Frivillighetssentralen med gjennomføringen! Kommunen er delt inn i regioner, og vi har fått ansvaret for området Skjetten. Bøssebærere – bare kom, det er moro å være med!

 Alle våre åpne møter holdes i Grendehuset, Karisvei 1, Skjetten, kl.13.00 til 15.00.