Seniorsakens nyhetsbrev for juni 2013

Seniorsaken har utarbeidet en fullstendig liste over alle nominerte kandidater på partienes lister som er over 60 år. Denne viser at partiene nominerer få seniorer på listene, langt færre enn seniorenes andel av befolkningen skulle tilsi. Seniorsakens gjennomgang av stortingsvalglistene tyder på at skjevheten ved årets stortingsvalg blir større enn noen gang – til tross for den oppmerksomheten det har vært om seniorpolitikk. De få som nomineres befinner seg gjennomgående så langt nede på listene at deres muligheter til å bli valgt som regel er ikke eksisterende. Dette innebærer etter vår mening et alvorlig demokratisk underskudd!

Fordelen med å bli representert av folk på sin egen alder er at fokus på saker som angår våre aldersgrupper bli større og muligheten for gjennomslag i politikken større. Det er ikke uten grunn at seniorpolitikk er valgkampsak frem til valgdagen, men går i glemmeboken dagen etter at stemmene er kastet. For seniorene kan de bli nettopp det – bortkastet!

Den fullstendige listen vil bli lagt ut på hjemmesiden og publisert i Senior 3.

De middelaldrende regjerer

Gjennomsnittsalderen for stortingsrepresentantene i valgperioden 2009-13 var ved periodens begynnelse 45,5 år. Partiet med de eldste representantene var Høyre der gjennomsnittet var 47,6 år. De yngste kom fra Senterpartiet med et gjennomsnitt på 41,5 år. Resultatet blir antagelig omtrent det samme ved stortingsvalget 2013. De middelaldrende tar makten – til fortrengsel for de unge og seniorene.

Velgernes adgang til å endre på stemmesedlene

Ved stortingsvalg kan velgerne omnummerere rekkefølgen på kandidatene på listen ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet.

Det er ikke adgang til kumulering: Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag om innføring av kumulering ved stortingsvalg. Stortinget har fattet følgende enstemmige vedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede endringer av valgordningen for stortingsvalg slik at velgerne gis mulighet til å påvirke rekkefølgen av partienes kandidater, samtidig som hensyn til partienes mulighet til å sikre innflytelse over hvilke kandidater som velges, sikres. Stortinget ber om at en slik reform for stortingsvalg utredes slik at den eventuelt nye valgordningen kan innføres ved stortingsvalget i 2017.

Seniorsaken møter stortingspartiene!

Seniorsaken gjennomfører denne våren møter med ledelsen i de politiske partier der målet er å gjøre partiene kjent med Seniorsakens synspunkter og finne frem til områder der vi kan samarbeide. Temaer er helse, omsorg, yrkesdeltagelse, sosial og politisk deltagelse, pensjon, tygd og skatt.

Et Landsmøte i optimismens tegn!

Seniorsakens landsmøte 2013 ble satt på Akershus festning 29. mai med over 60 fremmøtte medlemmer, hvorav 38 delegater. Landsmøtet samlet seg om nye mål, strategi og handlingsplan og foretok vedtektsendringer som styrker lokallagenes innflytelse på styringen av organisasjonen. Styrets orientering om Seniorsakens virksomhet i 2012 ble tatt til etterretning. Årsberetning og aktivitetsregnskap for 2012 ble enstemmig godkjent. Strategi, mål og tiltaksplanen for 2013 ble livlig diskutert. Styret fikk mange gode råd. Noen budsjettposter ble endret. Landsmøtet besluttet å beholde kontingenten på dagens nivå.

Landsmøtet foretok vedtektsendringer som i hovedsak dreide seg om en styrkning av lokallagenes innflytelse på styringen av Seniorsaken. Blant annet vil det etter forslag fra Kontrollkomiteen og med støtte Seniorsaken Bergen i fremtiden bli utarbeidet flerårige rullerende mål, handlingsplaner og budsjetter. Landsmøtet valgte også å opprettholde Seniorsakens ressursgrupper, der styret hadde foreslått en mer uformell organisering. Ingrid Kløve, leder av Seniorsaken Bergen, var en dyktig og effektiv møteleder.

Nye tillitsvalgte

Seniorsaken har etter dette følgende tillitsvalgte:
Styret:
            Stig Klingstedt                       styreleder        Akershus
            Odd Himle                             nestleder         Hordaland
            Håvard Jernskau                    medlem           Akershus
            Tordis Aavatsmark, ny              «                   Oslo
            Bitten Linge, ny                        «                   Møre og Romsdal
            Thomas Bøhmer, ny               varamedlem    Oslo
            Per Kjølseth, ny                                    «       Rogaland

Kontrollkomite:
            Reidar Quande, ny                 leder                Akershus
            Gunnar Serck-Hansen            medlem           Oslo
            Tom Rømer Svendsen               «                   Oslo

Valgkomite:
            Bernt Krabberød, gj.v.           leder                Oslo
            Per Walter Jensen, ny             medlem              «
            Erik Rekdal, ny                         «                      «
            Liv Clemens, gj.v.                  varamedlem       «
            Johan Storm Munch, gj.v          «                   Opland

Revisor:
            Statsautorisert revisor Sven Flattum,             Oslo

Vedtak på Landsmøtet

Blant innkomne forslag kan nevnes at Seniorsaken Skedsmos ønsket at Seniorsaken skal engasjere seg i arbeidet for opplysning og utredning av alternative boformer for seniorer, som bofellesskap. Landsmøtet var enig og styret ble bedt om å opprette en prosjektgruppe.

Seniorsaken Rogaland foreslo at Seniorsaken arbeider for opprettelsen av et eldreombud. Landsmøtet støttet forslaget under forutsetning av at der blir et eldreombud i Seniorsakens regi. Et forslag fra Seniorsaken Vestfold om salg av gaveabonnement på Seniormagasinet fikk også landsmøtets tilslutning. Styret ble bedt om å utrede den praktiske gjennomføringen.

Fylkeslegen reiser tilsynssak mot Løten kommune

Seniorsaken har tidligere påtalt en kjedelig svikt i omsorgen overfor en eldre kvinne i Løten kommune der de pårørende har dokumentert flere opprørende forhold.  Nå har fylkeslegen åpnet tilsynssak mot kommunen. Den gamle kvinnen er nå død. Familien er opprørt og har reagert med et brev til helseminister Jonas Gahr Støre.  De har ikke fått svar.

Trendrapporten – ”Den Voksne Forbruker 2013!”

 

Markedsforskerne i Synovate/MMI rapporterer at målgruppene 25 – 50 år og 50 år+ like store. Fra nå vil 50 år+ øke jevnt i mange tiår fremover – og vesentlig mer enn de yngre aldersgruppene. Seniorene er den største, raskest voksende og mest kjøpesterke målgruppen og de er mer endringsvillige enn noen gang! 2013 er derfor et viktig veiskille. ”Målgruppen, ”De Voksne”, har både krav, ønsker og drømmer om fremtiden. De er bevisste, og de er de mest erfarne forbrukerne”, heter det i meldingen fra Synovate.

For tidlig å slutte med papirbrev?

Fra 2014 vil stat og kommuner slutte med å sende oss brev i posten. Innen et par år skal alle brev fra det offentlige sendes kun elektronisk. Riktignok vil det fortsatt være en mulighet for å reservere seg mot ordningen – altså insistere på å få vanlig post. Problemet er at det synes som om myndighetene forventer at en slik reservasjon skal måtte foretas elektronisk. Hvordan skal det bli mulig for folk som hverken har datamaskin, datakunnskaper eller e-postkasse? Seniorsaken kritiserer ikke myndighetene for å modernisere det offentlige. Hvert år sendes det ut flere enn 125 millioner brev fra det offentlige. Det er arbeidskrevende og dyrt. Forslaget fra fornyingsminister Rigmor Aaserud er et skritt i riktig retning – men tempoet er feil. Landets eldste blir satt i en håpløs situasjon. Seniorsakens forslag til regjeringen: «Ta et skritt av gangen!»

Årets to ”Seniorcruise” gikk av stabelen i skinnende sol og skyfri himmel.

Mandag 3. juni og tirsdag 4. juni la bortimot 1000 sykehjemsbeboere ut på tur i Oslofjorden i regi av Oslo kommune og Seniorsaken. Rådhusplassen var full av rulle- og gåstoler, og til smektende gladjazztoner ble passasjerene geleidet om bord. Med om bord var byråd for eldre, Aud Kvalbein, og underholdningen sørget Vidar Lønn-Arnesen for. Som spesiell gjest hadde han med seg den internasjonalt kjente sangerinnen Gro Elisabeth Sille. Hun sang seg inn i alles hjerter med melodier fra ”My fair Lady” og delte ut roser sammen med Aud Kvalbein.

Gi Seniorsaken ”likes” på Facebook!

Seniorsakens Facebookkampanje har startet. På kort til har vi doblet våre ”likes”. Fortsatt ikke noe imponerende tall – (over 1 500), men det begynner å komme. Poenget med ”likes” på Facebook er at det vitner om oppslutning og anerkjennelse – noe politikerne vet å merke seg. Derfor oppfordrer vi alle som har lyst og kan til å bli med på Facebook og gi oss ”likes” og oppmuntre alle kjente til å gjøre det samme!

Seniorhåndboka 2013 i salg nå!

Seniorhåndboka 2013 er kommet! Den er fullt oppdatert på rettigheter, takster, økonomi, juss og helse og inneholder mye nytt stoff. Du kan bestille den nå. Redaktør er som tidligere vår informasjonssjef Dag Bredal. Boken har 160 sider og koster kroner 100 for medlemmer og kroner 150 for andre. Porto ved forsendelse kommer i tillegg. Boken kan også kjøpes over disk i vårt sekretariat i Bygdøy allé 5 og gjennom våre lokalforeninger.

Bestill nå: Seniorhåndboka 2013 kan bestilles på e-post: seniorsaken@seniorsaken.no eller på telefon 22 12 18 90.

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger interne telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte kst. daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Bli med Seniorsaken Oslo Nord på handletur til Charlottenberg 23. september!

 Dessverre ble det ikke noe av handleturen til Charlottenberg den 10. juni fordi det bare meldte seg på ca. 20 stk. Men vi gir ikke opp og ny tur er reservert den 23. september d.å. Opplegget blir det samme, men stoppestedene blir Bygdøy Alle 5, Helsfyr T-bane og bussholdeplassen Grorudkrysset v/Essostasjonen på Trondheimsveien. Klokkeslettene for henting er: Klokken 0900 i BA5, kl 0915 på Helsfyr og kl 09.30 på Grorudkrysset. Pris pr. person kr 150,-

Påmelding innen 6. september til: Edel Charlotte Knapper, mobil 90602308 og e-post: edelknapp@gmail.com eller

Margrethe Sevre, mobil 47611866 og e-post: m-sevr@online.no

 

Nytt styre i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

 

Årsmøtet 20. mars valgte følgende styre: Leder Olav Grasbakken, kasserer Torfinn Fossum (ny), styremedlem Sidsel Grydeland, styremedlem Linda Anne Lundby (ny). 

Nytt Styre i Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal

Årsmøtet 18. mars valgte følgende styre: Leder Marit Lian (valgt på Årsmøtet). Sekretær Marit Haugen (ny). Kasserer Aud Rossow (1 år). Styremedlem Randi Dokken (1 år). Styremedlem Gudbrand Bræk (ny 2 år). Styremedlem Jan Slaatbraaten (2 år). Styremedlem Helga Jenssen (1 år). Varemedlem Jan Olav Reien Fresta (ny2 år). Varamedlem Liv Karin Soløst (2 år).  Valgkomite: Styret.

 

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum deltar på Jessheimdagene

 

Jessheimdagene går av stabelen 7-11 august. Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum vil delta med stand som i fjor.

Grillparty i Seniorsaken Østfold!

Onsdag 5. juni hadde Seniorsaken Sarpsborg/Østfold sesongavslutning med grillparty i hagen til Glenghuset. Grillpartyet var åpent for alle, medlemmer og ikke medlemmer, og noen kom rett fra gata da de hørte musikken. Tre nye medlemmer ble det også.

Oscarsborgoperaen gir seniorrabatt 18. august!

Oscarsborgoperaen viser i år Elskovsdrikken av Donizetti i Stein Winges regi. På forestillingen 18. august klokken 1500 får Seniorsakens medlemmer rabatt på kroner 100. Prisen er kroner 480 (ordinært kroner 580). Operaferge fra Aker Brygge kl 1200 koster kroner 265 (ordinært kroner 295). Billettene må forhåndsbestilles på telefon 815 33 133 eller på www.billettservice.no. Mer informasjon på www.oscarsborgoperaen.no.