Seniorsakens nyhetsbrev for Januar 2013

Samhandlingsreformen har skremt norske kommuner til å bli kreativ med hensyn til eldreomsorgen. For ikke å måtte legge ut kroner 4000 pr. døgn for utskrivningsklare pasienter har kommunene gitt opp tanken på enkeltmannsrom, verdighet og Verdighetsgaranti, men stuer alle og enhver inn der det måtte passe. Demente, rusavhengige, bestemor, Evensen og jeg – her er det ikke plass til privatliv. Hva som forundrer oss er at SOS-telefonen ikke ringer like ofte som før. Året 2012 fikk en brå start med mange henvendelser som følge av tidligere utskrivning fra sykehusene. Etter en tid klarte kommunene å håndtere de mange pasientene gjennom kreativ tilpasning. Dette var tiden for korridor- og kontorplasser, to- og flermannsrom. Et nytt oppsving kom etter sommerferien. Deretter har det vært stadig færre som har kontaktet Seniorsaken for å rapportere om alvorlige mangler i helsevesenet. Årsaken kan bare være effekten av samhandlingsreformen. Kommunene har mobilisert hjemmetjenestene og redusert standarden. Publikum har innsett at tilbudet er begrenset og slått seg til ro meg den hjelpen de kan få. Samhandlingsreformen virker, i betydning av kutt i kostnadene, men på bekostning av kvalitet.

Harstad kommune vil nekte leger å anbefale sykehjemsplass
Sykehusleger skal ikke lenger få skrive at en pasient trenger plass på sykehjem. Tildelingsenheten skal være enerådende. Harstad kommune ønsker med dette å hindre at det legges føringer for hvilke tjenester som skal ytes av kommunen. Universitetssykehuset i Nord Norge har skrevet under en avtale med 31 kommuner i regionen der det fremgår klart at spesialisthelsetjenesten ikke skal blande seg opp i hva slags tilbud som er best for pasienten når de er ferdigbehandlet på sykehuset. Seniorsaken Harstad er opprørt og oppfatter dette som at det settes munnkurv på legene.

Oslos bydeler bestiller færre sykehjemsplasser
Bydelene i Oslo har overfor Sykehjemsetaten forhåndsbestilt 99 færre sykehjemsplasser for 1. kvartal 2013. 50 av disse er korttids-, samhandlings- og intermediære plasser som har som oppgave å ta pasienter tidligere ut av sykehusene. Alle bydelsutvalg har nå også vedtatt bydelsbudsjettene for 2013, og gjennomgående er det budsjettert med (muligens med et unntak) å kjøpe færre sykehjemsplasser dette året enn i fjor.

Nektet matservering – Seniorsaken tipset TV2
Da Gunnar Seim (95) møtte til middag på Årdal bu- og omsorgssenter lørdag fr jul, fikk han beskjed om at han ikke fikk spise der mer. Seniorsaken henstilte følgelig til ordfører Arild Ingar Lægreid (Ap) i Årdal om umiddelbart å ta affære. Dette var ikke noe julebudskap kommunen kan være bekjent av! Den gamle mannen bor i en trygdebolig like ved bo- og omsorgssentret og hadde i flere måneder inntatt middagen på sentret – en middag han betaler for. En uke før jul skulle det altså ta slutt. Matservering var bare for beboerne i sentret.
Seniorsaken ble tipset av vårt medlem Per Einar Sørmarken, som leste om saken i Sogn Avis. Han var opprørt over kommunens holdning til de eldre. Etter at Seniorsaken hadde tipset TV2, tok ordfører Arild Ingar Lægreid (Ap) i Årdal personlig affære. Straks var saken løst. Det ble mat både på julekvelden og i tiden fremover.

Negativt for norske pensjonister i Sverige
Som en følge av Seniorsakens initiativ sendte Medborgar- och konsumentutskottet i Nordisk Råd den 30. oktober et brev til den svenske regjering der den ble bedt om å komme til en minnelig og akseptabel løsning i konflikten knyttet til manglende informasjon til de norske pensjonistene i Sverige vedrørende deres rettslige stilling i forhold til skatteregimene i Sverige og Norge. Svaret fra den svenske finansministeren var negativt. Nordisk Råd skal behandle saken på nytt 29. januar.

Besynderlig fordeling av kulturpenger
Kulturdepartementet bevilget i 2012 en million kroner til Norges Pensjonistforbund som støtte til eldrekultur. Seniorsaken har i brev til Kulturdepartementet bedt om å bli informert om hjemmelen for denne bevilgningen og krever at kriteriene for tilskudd til kultur for eldre i fremtiden må utformes slik at tilskudd til de politiske partienes egne frontorganisasjoner ikke lenger er mulig. Det er et demokratisk krav. Kulturdepartementet har ikke besvart brevet til tross for mange purringer.

Ny svensk lov mot aldersdiskriminering
Fra 1. januar 2013 er det forbudt å diskriminere på grunn av alder i Sverige. Det samme burde være mulig i Norge, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. I Norge er vern mot aldersdiskriminering kun knyttet til arbeidslivet melder Senter for Seniorpolitikk.

Popsentret med voksenpop
Popsenterets i Oslo har et omfattende tilbud og er vel verd et besøk. I høst lanserte sentret ”SeniorPop”! Tilbudet er en musikkhistorisk reise for de som var unge da rocken kom. Musikken som treffer deg i ungdomstiden blir værende med deg resten av livet, og nettopp dette skal hentes frem i SeniorPop. Her kan du lese om og se hvordan det gikk: http://www.popsenteret.no/ArticleDetails.aspx?ArtId=338&mid=9

Seniorsaken får rabatterte billetter til My Fair Lady!
Vedlagt følger tre linker til tre ulike forestillinger. Rabatt på hele salen- 420,- per billett (ordinær fra 680,-) Denne rabatten får du kun ved å klikke på linken og bestille via denne på Billettservice.no.

OFQ23025 Lørdag 23/02 kl 20:00
www.billettservice.no/event/352435?CL_ORIGIN=ORIGIN2 <http://www.billettservice.no/event/352435?CL_ORIGIN=ORIGIN2>

OFQ0602 Onsdag 06/02 kl 19:30
www.billettservice.no/event/352405?CL_ORIGIN=ORIGIN2 <http://www.billettservice.no/event/352405?CL_ORIGIN=ORIGIN2>

OFQ27021 Onsdag 27/02 kl 19:30
www.billettservice.no/event/379505?CL_ORIGIN=ORIGIN2 <http://www.billettservice.no/event/379505?CL_ORIGIN=ORIGIN2>

Krav om legeundersøkelse knyttet til førerkort utsettes fra 70 til fylte 75 år
Fra 19. januar 2013 blir ditt 100-års førerkort gyldig til du fyller 75 år uten at du behøver å ha med legeattest. Ønsker du å fortsette kjørin¬gen etter fylte 75 år, må du innhente ny helseattest og få utstedt nytt førerkort for så lang tid som helseattesten sier. Helseattesten blir utstedt for 1-3 år. Ditt nye førerkort vil få tilsvarende gyldighet. Gebyr for førerkortet er 240 kr + 65 kr for bilde.

Husk likevel at ingen må føre motorvogn ved kortvarig sykdom eller helsesvekkelse, eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene. Mer informasjon finner du på: www.vegvesen.no

Seniorene reiser mest!
Eldre reise mest. 35 % av de spurte over 55 år har vært på tre eller flere utenlandsreiser i året som gikk. 81 prosent planlegger en utenlandstur det kommende året. Hele 14 prosent av de over 55 år sier at neste utenlandsferie blir en temareise, forteller Lena Petersson i Star Tour. Etter nok en grå og regnfull sommer er det viktig å komme til varmere strøk, gjerne kombinert med aktiviteter og nye inntrykk. Mange av TEMAs reiser fins på Star Tours reisemål, så man kan kombinere en aktiv ferieuke med en ekstrauke sol- og badeferie.

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai
Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai. Vi har vært så heldige at vi har fått låne Auditoriet på Akershus Festning. Saker som ønskes tatt opp må leveres styret senest 8 uker i forveien. Alle medlemmer har møte og talerett, men kun delegater kan stemme. Blant viktige saker på landsmøtet er nytt strategi- og handlingsprogram, nye organisasjonsmodell og vedtektsendringer.

Seniorsaken har startet telefonverving i samarbeid med BBA Marketing Media AB
Seniorsakens profesjonelle ringeteam er basert i Kongsvinger. Vi vet mange misliker opprigning fra telefonselgere, men våre er av den behagelige sorten. Ta vel imot dem – de gjør en viktig jobb for seniorbevegelsen i Norge og våre muligheter til å vokse og bli hørt.

Seniorsaken trenger flere telefonververe!
Seniorsaken trenger interne telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Flott tilbud for deg som vil starte trening på SATS
SATS lanserer et flott tilbud for nye medlemmer. Den som melder seg inn under programmet SATS You vil få 8 ukers gratis oppfølgning av personlig trener. Pakken har en verdi på kroner 2000. De som allerede er medlemmer, men trenger ny inspirasjon, kan kjøpe pakken for halv pris – kroner 1000. Rabatten på formiddagsmedlemskap er fortsatt 33 prosent. Rabatten for fulltidsmedlemskap (de som trener på kveldstid) er økt fra 15 til 16 prosent. Nye typer medlemskap er dobbelt medlemskap, for de som vil trene på to sentre. Også her er rabatten 16 prosent. Bindingstid faller nå bort for alle avtaletyper.

Få gratis ukeskort på SATS
Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet. Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Opplev Claus Dahl i kabareten ”Viser – Vidd – og Vers!
Herved har vi gleden av å invitere deg og dine venner til å kjøpe billetter til den nostalgiske kabareten ”Vider – Vidd – og Vers – Claus Dahl med de virtuose vennene i Hot Club de Norvège (Jon Larsen, Per Frydenlund, Finn Hauge og Svein Aarbostad) i Gamle Logen – Lørdag 9. mars kl. 12:00. Et eventuelt overskudd går til SENIORSAKEN
Prisen er kroner 350 pr. person og billetter bestilles ved å ringe 22 33 22 66 eller 22 33 44 70 til Gamle Logens billettkontor mandag-fredag kl. 09:00 – 15:00. Billettene kan selvfølgelig hentes der gebyrfritt. Men med et referansenummer kan billettene eventuelt også hentes på Posten – i Narvesens kiosker og i 7-Eleven butikker – mot en liten avgift. Eller man kan bestille via e-post til ”resepsjon@logen.no”med den samme hentemulighet som ovenfor nevnt. Man sitter ved seks-manns café-bord. Billettene og bordene er nummererte. Man ankommer kl.12:00 tiden. – og har en time til eventuelt kjøp av drikkevarer og smørbrød/konditorvarer. Kabareten starter kl. 13:00. Det hele er slutt kl. 16:00

Gled deg selv eller gi den som gave: ”Kunsten å eldes med stil og verdighet!”

Nå er den her – vår informasjonssjef Dag Bredals nye bok: ”Kunsten å eldes med stil og Verdighet!” Det er en kunst knyttet til aldring. Den som har kunnskap og vilje kan fargelegge sitt liv og gjøre det til et kunstverk. Ettersom alle kommer som fremmede til alderdommen har man behov for en håndbok. Les om generasjonskonflikten, alder i historisk perspektiv, om utfordringene, frykt og død, glede, verdighet, skjønnhet og nye muligheter og opplevelser – lær hvordan du kan skape et fullendt liv! Omslagsbildet viser Ingrid Espelid Hovig, hele Norges ”matmor”, som ble kåret til Årets Hederssenior 2010. Med sine 88 år er hun et forbilde for alle som ønsker å eldes med stil og verdighet og en god venn av Seniorsaken.
Kunsten å eldes med stil og verdighet, Dag Bredal (Koloritt forlag 2012) 160 sider. Pris kroner 290,- i bokhandelen eller direkte fra forlaget Telefon 22 82 51 00.
Medlemspris for Seniorsakens medlemmer kroner 250 (fritt tilsendt) Telefon 22 12 18 90.

Seniorsaken Sarpsborg etterlyser e-postadresser
For å holde kontakten vil vi sende ut alt informasjon via e-post til alle vi har e-post adresser til. Det er derfor viktig at medlemmene oppgir sin e-post adresse, og er det noen som ikke har egen e-post, er det sikkert en i familien, barn eller barnebarn, som kan være behjelpelig. Det er derfor et håp at alle som mottar dette brevet og som «kjenner noen som kjenner noen» gir beskjed om at de må sende sin e-post adresse til E-post: vestlars@gmail.com.

Seniorsaken Oslo Nord avholder årsmøte 19. mars
Tirsdag 19. mars inviterer Seniorsaken Oslo Nord til årsmøte i Grorud Menighetshus (rett bak Grorud kirke). Alle papirer vedrørende årsmøtet er tilgjengelige i lokalet. Lett servering – fri entré. Underholdning ved ”Østensjø Cabareten”! Alle er hjertelig velkommen!

Årsprogram fra Seniorsaken Oslo Nord
Første møte i det nye år er 15. januar i Grorud menighetshus kl. 18.00. Dag Eriksen fra Stovner politistasjon kommer for å snakke om sikkerhet inne og ute. Deretter følger:
19. mars. Grorud Menighetshus klokken.18.00. Årsmøte m/Østensjø Cabaret. Seniorer som shower og danser.

23. april. Åpent møte i Årvoll Dagsenter klokken 19.00. Vårfest m/servering & tilbehør. Geriatrix spiller til dans og hygge. Billetter kr. 250,00. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til våre treff!
Vi planlegger en tur til Skagen med Peer Gynt Tours i september.

24. september Åpent møte i Årvoll Dagsenter klokken 18.00. Prøyssenkveld m/Elin Prøysen og Egil Johansson.

22. oktober. Åpent møte i Grorud Menighetshus klokken 18.00. Tema: Brannsikkerhet.10. desember. Åpent møte i Årvoll Dagsenter klokken.19.00. Juletreff m/servering etc. Geriatrix spiller til dans og hygge. Bill. Kr. 250,00. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til våre treff!

Seniorsaken avdeling Rogaland innkaller til Årsmøte 13. mars
Seniorsaken Rogaland inviterer til årsmøte 13. mars kl 18.00 i Mossiges Minde, Solaveien 58, Sandnes. Pasientombud Gro Bergfjord orienterer om pasientombudets arbeid og hvordan hun og hennes stab kan bistå pasienter i klagesaker både i kommunene og ved innleggelse i sykehuset. Stavanger Søemandsforenings Shantygruppe sørger for underholdningen. Enkel bevertning og utlodning. Saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden vår (gå inn via Seniorsaken.no). Medlemmer og andre er alle hjertelig velkommen!

Seniorsaken Harstad med åpent møte om ”Geriatri og demens!
Seniorsaken Harstad arrangerer åpent møte om ”Geriatri og demens – eldres kår i helsevesenet” mandag 28. januar kl. 18.30 i kantinen på Kanebogen bo- og servicesenter.
Paneldebatt med: Hanne Frøyshov (spesialist i geriatri). Marit Kristiansen (demenskoordinator i Harstad kommune). Unni Dalsnes (leder for Harstad demensforening). Odd Bjarne Bruun (pårørende). Gudrun Øvreberg (pårørende). Kjetil Bjørkelund (leder i Utvalg for Helse og Omsorg). Salg av kaffe og vafler. Åresalg. Gratis inngang. Velkommen!

Vårprogram for Seniorsaken Skedsmo
Alle møter er åpne for alle med unntak av årsmøtet. Stedet er Grendehuset, Karisveien 1, 2013 Skjetten. Alle møter fra kl. 13.00 – 15.00:

16. januar: åpent møte m/ Torbjørn Greipsland som foredragsholder. Utvandringen til Hawaii. Informasjon. Kaffe, kaker.

13. mars: Årsmøte

10. april: åpent møte m/ Gerd Hammerstad: Livet, en juvel med mange fasetter. Selger egen bok, roman som foregår i området nedover Akerselva. Kaffe, kaker.

12. juni: avslutning m/ sommertur. Turopplegg ikke bestemt ennå.

Årsmøte i Seniorsaken Bergen
Innkalling til årsmøte i Seniorsaken Bergen. Møtet holdes i kantina i Rådhuset tirsdag 12. 03. 2013, kl 18.30. Vanlige årsmøtesaker. Kulturelt innslag, foredrag og kaffe. De som ønsker det kan få årsmøtepapirene tilsendt ved henvendelse til Berit Berge, tlf. 99 32 54 19, e-post: bergeberit@hotmail.com. Papirene er tilgjengelig fra 12. 02. 2013. Vel møtt!

Vårprogram for Seniorsaken Bergen
Seniorsaken Bergen/Hordaland har lagt opp et ambisiøst møteprogram for våren 2013:
05.02. kl 1830 – Medlemsmøte Danckert Krohn Seniorsenter, (Kong Oscarsgt. 54). Tema for møtet er: ”Økonomi – pensjon – skatt” ved leder Torbjørn Vasstveit, fra Ressursgruppa Juss og Økonomi.
12.03. kl 1830 – Årsmøte i Bergen Rådhus, kantinen. Vanlige årsmøtesaker, underholdning, kaffe, etc.
09.04. kl 1830 – Medlemsmøte Danckert Krohn Seniorsenter, (Kong Oscarsgt. 54). Tema for møtet handler om helse: ”Samhandlingsformen sett fra et helsefaglig synspunkt”
14.05 kl 1830- Medlemsmøte Danckert Krohn Seniorsenter, (Kong Oscarsgt. 54), tema blir annonsert senere.