Seniorsakens nyhetsbrev for februar 2013

Seniorsaken arbeider med flere saker knyttet til hjemsendelse av pasienter som burde hatt sykehjemsplass, samt misnøye blant de pårørende med behandlingen som blir gitt i kommunene. Flere av sakene gjelder behandling av personer med langtkommet demens.

Hvis man ser bort fra enkelte uheldige hendelser, er tendensen at flere av konfliktene er knyttet til mangel på informasjon om sykdommens naturlige forløp. Leger vi har konsultert, mener at myndighetene har en tendens til å underkommunisere alvoret ved sykdommen hva angår sykelighet og dødelighet. Seniorsaken vil i tiden fremover sette søkelyset på demens-problematikk. Vi er ikke alene: Nasjonalforeningen for Folkehelsen har fått tildelt årets TV-aksjon, som skal vies demens.

Hardkjør mot Oslo kommune i rehabiliteringssak

NRK Dagsrevyen hadde et innslag 9. februar der Oslo kommune ble kritisert for å ha sagt opp en avtale med Diakonhjemmet sykehus om videre drift av spesialiserte kortidsavdelinger.

Stridsspørsmålet er om nedleggelsen av 38 rehabiliteringsplasser ved Diakonhjemmet og sykehjemmene Romsås og Abildsø vil styrke eller svekke kommunens samlede tilbud. Oslo kommune opplyser at begrunnelsen er et ønske om å omdisponere innsatsen og styrke sykehjemsektoren som en følge av samhandlingsreformen. Det er ikke noe ønske om innsparing, kun omdisponering av innsatsen. Oslo har for øvrig over 4000 sykehjemsplasser. Pussig nok sier nå byråden at hun likevel vil opprettholde plassene. Var kanskje utredningen ikke god nok, eller er det vanskelig å ta kritikk i et valgår?

Dagsrevyen hadde samme helg et innslag om en samhandlingsenhet på Lilleborg med 20 plasser – også i Oslo. Her hevdet Norges Sykepleierforbund at institusjonen har hatt mangelfullt utstyr, samt at det skal ha forekommet for mange avvik (ca 40) i 2012. Det gis i reportasjen inntrykk av at én sykepleier hadde ansvaret for 125 pasienter om natten. I bemanningsplanen skal det være to. Sykepleierforbundet teller imidlertid bare antall sykepleiere – det var selvsagt hjelpepleiere og assistenter ved samtlige avdelinger. Sykehjemsetaten i Oslo hevder at alt reglementert utstyr var på plass.

Eldre får kortere tid på intensivavdelingene

Pasienter som er over 80 år får kortere behandlingstid ved intensivavdelingene på norske sykehus enn yngre pasienter, viser en studie fra Norsk intensivregister (NIR) i følge Dagens Medisin.  For pasienter fra 50 – 79 år er gjennomsnittlig liggetid 2,3 døgn.  For gruppen over 80 år er liggetiden 0,9 døgn.  Overlege Finn H. Andresen ved Ålesund sjukehus, som har gjennomført undersøkelsen, mener eldre står i fare for å velges bort, når sykehus i fremtiden tvinges til strengere prioritering.

Norge på jumboplass i valgfrihet

Norske kommuner ligger på jumboplass i Skandinavia når det gjelder valgfrihet for eldre, i følge en rapport fra NHO Service. Kun 4 % av norske kommuner har innført valgfrihet i omsorgen mot 52 % i Sverige og 95 % i Danmark. I Norge har kun 17 av 429 kommuner innført fritt brukervalg. Med valgfrihet menes muligheten for innbyggerne til å velge mellom minst to leverandører innenfor en gitt tjeneste i kommunen, for eksempel hjemmehjelp. Uavhengige studier fra Norge, Sverige og Danmark viser at ordninger med fritt brukervalg fører til at eldreomsorgen blir mer orientert om de eldres behov og ønsker.

Bjervatun lever!

I 2006 kjempet Seniorsaken sammen med bygdefolket for at Bjervatun alderspensjonat i Nome i Telemark skulle overleve. Senterpartiets Åslaug Haga hadde i forbindelse med valgkampen på Dagsrevyen fremhevet stedet som et mønster i eldreomsorgen – ett år senere ville kommunen og Senterpartiordføreren legge det ned. Den gang ei!

Øyvind Tveitstul, hvis mor var en av beboerne, forteller: – Familien er glad for den støtten den fikk av Seniorsaken da nedleggelsen sto på agendaen. Seniorsakens inngripen førte til at folk i bygda gikk imot politikernes vedtak, lagde underskriftslister, demonstrasjonstog og folkemøter. 

Kommunen omgjorde vedtaket. Fortsatt er det 7 beboere – blant dem Tveitstuls mor. Hun har for øvrig rukket å fylle 100 år. Den store dagen var den 12. februar. De har det godt, beboerne på Bjervatun. Seniorsaken gratulerer med dagen!

De må skynde seg å dø

Negative holdninger til eldre er ikke isolert til Norge. En internasjonal rekord ble nylig satt av Japans finans- og visestatsminister Taro Aso (72), som var bekymret over kostnadene forbundet ved at pasienter lever stadig lenger og krever kostbar behandling:

– Himmelen forby at jeg skal holdes i live hvis jeg ønsker å dø. Du sover ikke godt om natten når du tenker på at alt er betalt av myndighetene. Dette problemet blir ikke løst med mindre vi lar dem skynde seg å dø, sa Aso ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo News. Han skal også ha uttalt at Helsedepartementet var fullstendig klar over at det koster titalls millioner yen å behandle en pasient som er på det siste stadiet i livet, skriver engelske The Guardian.

Høringsuttalelse om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

Seniorsaken har levert en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet som gjelder bruken av varslings- og lokaliseringsteknologi. Demente som bor i egen bolig eller på institusjon øker i antall.  Mange av disse er ”vandrere” som tar seg ut på tur på egen hånd og ikke finner tilbake til sitt bosted. De blir ettersøkt – men en vinterdag vil de kunne fryse i hjel. På institusjon, som formelt ikke er lukket, har man søkt å ivareta dette problem eksempelvis ved kodelåser på utgangsdør eller spesielle dører. Man har også utstyrt pasienter med nedsatt samtykkekompetanse med lokaliseringsutstyr som GPS, GSM og Geofence. Dette har vært praktiske løsninger som juridisk ikke har vært stuerent – av personvernhensyn. Det er derfor sterkt ønskelig at området med teknologiske hjelpemidler bringes inn i tilfredsstillende juridiske former. Dette gjelder retningslinjer til tidsbegrenset lagring av data, begrensninger i opptak av lyd og bilder, konkret vurdering av samtykkekompetanse, journalføring og unntakshjemler.

Har eldrerådene noen betydning?

Alle kommuner skal ha et eldreråd. Eldrerådet skal ha rett til å uttale seg i alle saker som angår seniorer. Spørsmålet er om et vedtak i kommunestyret blir ugyldig om kommunens folk unnlater å innhente eldrerådets syn. I Fjuk kommune i Sørum oppsto et tvilstilfelle. Sissel Svendsen, en samfunnsengasjert kvinne, valgte å be fylkesmannen foreta en lovlighetskontroll. Saken gjaldt lokaliseringen av nytt sykehjem i kommunen. Fylkesmannen behandlet saken og innrømme at det var begått saksbehandlingsfeil, men – akk ja – feilen var ikke så grov at den medfører ugyldighet. Implisitt ligger det imidlertid i uttalelsen fra fylkesmannen at en neglisjering av eldrerådets rett til å uttale seg – ville ha medført ugyldighet. Hvis feilen hadde vært tilstrekkelig grov! Det er nyttig informasjon. Flott levert Sissel!

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai. Vi har vært så heldige at vi har fått låne Auditoriet på Akershus Festning. Saker som ønskes tatt opp må leveres styret senest 8 uker i forveien. Alle medlemmer har møte og talerett, men kun delegater kan stemme. Blant viktige saker på landsmøtet er nytt strategi- og handlingsprogram, nye organisasjonsmodell og vedtektsendringer.

Bli med og foreslå Årets Hederssenior 2013

Alle medlemmer kan være med og foreslå kandidater til hedersbevisningen Årets Hederssenior 2013. Kåringen skjer på Den Internasjonale Eldredagen 1. oktober i Oslo Rådhus. Frist for forslag er 1. juni. Forsalg sendes Seniorsakens sekretariat: seniorsaken@seniorsaken.no. Hederssenior for 2012 var Ingeborg Moræus Hanssen.

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger interne telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Jazz og underskriftsaksjon på Aker Brygge 3 og 4. juni

I forbindelse med Seniorcruise for sykehjemsbeboerne i Oslo, som Seniorsaken arrangerer i samarbeid med Oslo kommune, blir det gladjazz og underskriftsaksjon for ”Sykehjemsplass når du trenger det” på Aker brygge i Oslo 3 og 4. juni.

Opplev Claus Dahl i kabareten ”Viser – Vidd – og Vers!

Herved har vi gleden av å invitere deg og dine venner til å kjøpe billetter til den nostalgiske kabareten ”Vider – Vidd – og Vers – Claus Dahl med de virtuose vennene i Hot Club de Norvège  (Jon Larsen, Per Frydenlund,  Finn Hauge og Svein Aarbostad) i Gamle Logen – Lørdag 9. mars kl. 12:00.  Et eventuelt overskudd går til SENIORSAKEN

Prisen er kroner 350 pr. person og billetter bestilles ved å ringe 22 33 22 66 eller 22 33 44 70 til Gamle Logens billettkontor mandag-fredag kl. 09:00 – 15:00. Billettene kan selvfølgelig hentes der gebyrfritt.  Men med et referansenummer kan billettene eventuelt også hentes på Posten – i Narvesens kiosker og i 7-Eleven butikker – mot en liten avgift.  Eller man kan bestille via e-post til ”resepsjon@logen.no” med den samme hentemulighet som ovenfor nevnt. Man sitter ved seks-manns café-bord. Billettene og bordene er nummerert. Man ankommer kl.12:00 tiden.  – og har en time til eventuelt kjøp av drikkevarer og smørbrød/konditorvarer. Kabareten starter kl. 13:00. Det hele er slutt kl. 16:00

Bli med på ”Senior SpaceCamp 2013”!

Bli med Seniorsaken, romfartslegenden Erik Tandberg, professor i romforskning Alv Egeland og maleren Frans Widerberg på tur til Andøya Rakettskytefelt 18-22. august 2013!

Påmelding innen 31. mars til Filip Nicolaisen på telefon 992 51 733 eller e-post filip@rocketrange.no. Turen går direkte fra Gardermoen til Andenes flyplass med Norwegian. Prisen er kroner 7 500,- og inkluderer flyreise, opphold alle måltider og opplevelser. Kun drikke til maten er ikke inkludert.

Gled deg selv eller gi den som gave: ”Kunsten å eldes med stil og verdighet!”

Nå er den her – vår informasjonssjef Dag Bredals nye bok: ”Kunsten å eldes med stil og Verdighet!” Det er en kunst knyttet til aldring. Den som har kunnskap og vilje kan fargelegge sitt liv og gjøre det til et kunstverk. Ettersom alle kommer som fremmede til alderdommen har man behov for en håndbok. Les om generasjonskonflikten, alder i historisk perspektiv, om utfordringene, frykt og død, glede, verdighet, skjønnhet og nye muligheter og opplevelser –  lær hvordan du kan skape et fullendt liv! Omslagsbildet viser Ingrid Espelid Hovig, hele Norges ”matmor”, som ble kåret til Årets Hederssenior 2010. Med sine 88 år er hun et forbilde for alle som ønsker å eldes med stil og verdighet og en god venn av Seniorsaken.

Kunsten å eldes med stil og verdighet, Dag Bredal (Koloritt forlag 2012) 160 sider. Pris kroner 290,- i bokhandelen eller direkte fra forlaget Telefon 22 82 51 00.

Medlemspris for Seniorsakens medlemmer kroner 250 (fritt tilsendt) Telefon 22 12 18 90.