Seniorsakens nyhetsbrev for april 2013

Høyesterett i storkammer har konkludert i behandlingen av saken mellom Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådet og DNB. Etter syv års kamp vant Røeggen og dommen var enstemmig og tindrende klar. Dette er gode nyheter for tallrike småsparere – der flertallet er seniorer!

-Tiden er inne for bankene til å vise at de tar samfunnsansvar og at de er til for sine kunder. I stedet for ytterligere å berike advokatstanden og bidra til at bankfolk blir sett på som en pariakaste, bør bankene nå legge tidligere misgjerninger bak seg og gjøre opp for seg på en redelig måte, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen.

Høyesteretts avgjørelse faller inn i rekken av tilsvarende rettsavgjørelser i USA og Storbritannia der banker som har solgt produkter de burde vite var for dårlige til småsparere – såkalt mismarketing – har måttet betale enorme erstatninger til sine kunder.

Seniorsaken protesterer mot at eldre behandles som pakkepost!

Eldre risikerer å bli sendt som pakkepost mellom Oslos sykehjem i påvente av langtidsplass. Bakgrunnen er Samhandlingsreformen – og kommunens økonomiske selvforsvar – flyttingen skjer for å slippe å betale sykehusene for manglende kommunal plass. Seniorsaken er sterkt kritisk til denne praksisen og henviser til Oslos Helse-, sosial- og eldreombud som i sin årsmelding for 2012 gir flere råd til politikerne om tiltak som kan heve kvaliteten i tjenestene. Ombudet er blant annet bekymret over at mange eldre sendes ”som pakkepost” mellom korttidsplasser før de får langtidsplass. De stadige flyttingene skaper engstelse – ikke minst hos demente.

Seniorsaken har i den senere tid registrert at interessen for å få en sykehjemsplass synes å være avtagende blant syke eldre. I dag får vi flere forespørsler fra pårørende (men også eldre selv) om mulighetene for individuelle løsninger og rådgivning. Folk vil ha bistand, kontakter, sjekklister og vurdering av alternative boformer og tilrettelagt bolig.. Mange pårørende velger å stelle sine syke, gamle selv – fordi de mener det kommunale tilbudet er utilfredsstillende og krenkende.

Ingen dans på roser i Rosendal

Ingen dans på roser for sykehjemsbeboere i Rosendal. Vårt medlem Lillian Hauge har bedt om vår hjelp etter at hennes mor i likhet med en rekke sykehjemsbeboere har blitt flyttet mot sin vilje fra Varaldsøy sykehjem til Rosendalstunet hvor de er belagt på dobbeltrom, i gangene og på lagerrom.

Varaldsøy som er et nytt moderne sykehjem ble besluttet nedlagt til tross for massive protester. I dag er det kun to beboere igjen der mens 14 moderne rom med eget bad står ubrukt – samtidig må folk ligge oppå hverandre på Rosendalstunet. Det er med andre ord ingen dans på roser å bli gammel og syk i naturskjønne Rosendal.

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai. Vi har vært så heldige at vi har fått låne Auditoriet på Akershus Festning. Saker som ønskes tatt opp må leveres styret senest 8 uker i forveien. Alle medlemmer har møte og talerett, men kun delegater kan stemme. Blant viktige saker på landsmøtet er nytt strategi- og handlingsprogram, nye organisasjonsmodell og vedtektsendringer.

Seniorhåndboka 2013 kommer i mai!

Seniorhåndboka 2013 kommer i månedsskiftet april/mai. Den er fullt oppdatert på rettigheter, takster, økonomi, juss og helse og inneholder mye nytt stoff. Du kan bestille den nå. Redaktør er som tidligere vår informasjonssjef Dag Bredal. Boken har 160 sider og koster kroner 100 for medlemmer og kroner 150 for andre. Porto ved forsendelse kommer i tillegg. Boken kan også kjøpes over disk i vårt sekretariat i Bygdøy allé 5 og gjennom våre lokalforeninger.

Bestill nå: Seniorhåndboka 2013 kan bestilles på e-post: seniorsaken@seniorsaken.no eller på telefon 22 12 18 90.

Bli med og foreslå Årets Hederssenior 2013

Alle medlemmer kan være med å foreslå kandidater til hedersbevisningen Årets Hederssenior 2013. Kåringen skjer på Den Internasjonale Eldredagen 1. oktober i Oslo Rådhus. Frist for forslag er 1. juni. Forsalg sendes Seniorsakens sekretariat: seniorsaken@seniorsaken.no. Hederssenior for 2012 var Ingeborg Moræus Hanssen.

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger interne telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Seniorsaken Vestfold ble stiftet 11. april 2013

Torsdag 11. april 2013 på Laurvik Hospital, Larvik ble Seniorsaken Vestfold formelt stiftet. Aage Thor Hestnes ble valgt til første leder. Seniorsakens styreleder, Stig Klingstedt deltok på møtet i tillegg til eldrerådsleder Torresdal fra Larvik.

 Bekjentgjøring av etableringsmøtet av Seniorsaken Vestfold var på forhånd annonsert i alle de fire regionavisene i Vestfold – i tillegg til omtale av Seniorsaken Vestfolds etableringsmøte i gratisavisene. Følgende styre ble valgt: Styremedlemmer Alf Bjarne Thomassen, Andebu,
Halvor Syvertsen, Tønsberg, Liv Else Lundervoll, Larvik, Wenche Jacobsen, Larvik, Torbjørg Betten, Sandefjord/Oslo, Aud Jensen, Larvik, Grethe Eskelund Kristiansen, Larvik, Aage Thor Hestnes, Tønsberg. Vararepresentant til styre: Leif Jensen, Larvik. Samtlige ble valgt ved akklamasjon. Til styreleder i Seniorsaken Vestfold ble valgt Aage Thor Hestnes, også han ved akklamasjon. Det ble enighet om at hvem som skulle velges for ett – henholdsvis to år; skjer i kommende styremøte (ved loddtrekning).
 

Første årsmøte i Seniorsaken Sarpsborg/Østfold

Onsdag 6. mars ble det avholdt årsmøte i Seniorsaken Sarpsborg med ca. 40 fremmøtte, hvorav flere var fra andre kommuner enn Sarpsborg. Audhild Freberg Iversen hilste fra Seniorsaken sentralt og ønsket lykke til med årsmøtet. Det ble et årsmøte litt utenom det vanlige, det var det første årsmøte med medlemmer fra hele fylket. Sarpsborg lokallag hadde fått i oppgave å samle alle medlemmer i Østfold til et fylkeslag. Denne oppgaven ble tatt på strak arm og valgkomiteen hadde likegodt foreslått å velge inn det første styremedlem fra Fredrikstad, som ble Anne Lise Grinaker (bildet). Hun ble valgt inn med akklamasjon. For øvrig gikk valgene raskt unna med de små endringer som valgkomiteen hadde foreslått. Beretningen ble lest opp og vedtatt, regnskapet ble vedtatt og handlingsplanen med budsjett for 2013 ble vedtatt. Bjørn Hansen Lysås og Finn Bårreng som går ut av styret fikk overrakt blomster og det samme gjorde de uunnværlige hjelperne på kjøkkenet som er Inger Evensen og Per Bjørnstad. Også Karin Lisbeth Huth som går ut av arrangement komiteen fikk blomster.

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum har valgt nytt styre

Det nye styret består av leder: Odd Gunnar Olsen valgt for 2 år, Ullensaker, styremedlem:   Britt Saga ikke på valg, Nannestad, styremedlem:   Eva Carlsen valgt for 2 år, Nannestad, styremedlem:  Reidar Quande valgt for 2 år, Ullensaker, styremedlem:   Helen Espelund valgt for 1 år, Ullensaker, varamedlem: Håkon Wilberg ikke på valg, Nannestad.

 

Seniorssaken Rogaland har valgt nytt styre

Den 14. mars holdt Seniorsaken Rogaland årsmøte. Følgende styre ble valgt: Elsa Kristiansen Stavanger, leder (97726812), Heinz von Gunten, Stavanger, kasserer (92406313), Svend Møller, Bryne, nestleder (90626188), Aasta Barkved Støylen, Stavanger (92049606), Olaf Høie, Sandnes (41634611), Aud Klovning Knudsen, Stavanger (92888395), Per Kjølset, Sandnes (90129002, Marthon Johannessen, Stavanger (vara) (95157568), Lars Heggland, Sandnes (92695035), Godtfred Tengesdal, Sandnes (vara).                                              

Seniorsaken Frogner har valgt nytt styre

På årsmøtet 19. mars ble følgende styre valgt: Per-Odd Olsen, leder, Lasse Årnes, styremedlem, Bjørn Haugaard, styremedlem, Else Marie Aarum, styremedlem, Trygve Stokker, styremedlem, Arne Bruusgaard, varamedlem, Wenche Aulie Olsen, varamedlem, Reno Lines, revisor.

Nytt styre i Seniorsaken Vestre Aker

På årsmøtet 4. april i Røa eldresenter førte valgene til følgende styre: Leder Roar E. Møll (ikke på valg), nestleder Per Walter Jensen (ikke på valg), styremedlem Ebbe Ording – på valg og gjenvalgt, styremedlem Else Anna Holthe Møll (ikke på valg), styremedlem Irene Karlsen (ikke på valg), varamedlem Finn Holden – på valg. Nytt varamedlem: Grete Hejer, etter styrets forslag

Før åpning av årsmøtet var det foredrag om friluftsliv og turtilbud, av prosjektleder Hanne Tretterud Lund fra Den Norske Turistforening Oslo og Omegn.  Hun gjennomgikk og kommenterte turtilbudene til seniorer 2013 i foreningens brosjyre «Senior-aktiviteter». 

Seniorsaken Frogner, Vestre Aker og Ullern inviterer til fellesmøte om demens!

Demens – vår tids utfordring! Den 25. april i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus der temaet er demens.  Møtet finner sted på Diakonhjemmet sykehus klokken 1800. Alle er velkomne!

Lokallag i Molde?

 

Britt og Dag Norvoll vil stifte lokallag i Molde – rosenes by! Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken reiser oppover lørdag 20. april for å delta på ”Kvikksteps” danseaften lørdag 20.04 kl 19.30 på restauranten på Aker stadion – samt kåsere om Seniorsaken.

Vårplaner i Seniorsaken Frogner

Seniorsaken Frogner planlegger tur med omvisning på Vikingskipene med innlagt lunsj på restauranten Lanternen den 18. juni. Senere kommer et møte i samarbeid med Ressursgruppen for juss og økonomi med tema skatt og pensjoner. Dessuten et møte om misbruk av medikamenter.

Bli med på ”Senior SpaceCamp 2013”!

Bli med Seniorsaken, romfartslegenden Erik Tandberg, professor i romforskning Alv Egeland og maleren Frans Widerberg på tur til Andøya Rakettskytefelt 18-22. august 2013!

Påmelding innen 31. mai til Filip Nicolaisen på telefon 992 51 733 eller e-post filip@rocketrange.no. Turen går direkte fra Gardermoen til Andenes flyplass med Norwegian. Prisen er kroner 7 500,- og inkluderer flyreise, opphold alle måltider og opplevelser. Kun drikke til maten er ikke inkludert.

 Bli med Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal på tur med ”Skibladner” 30. august!

Bli med Seniorsaken på Mjøsa om bord i “Mjøsas Hvite Svane” ”Skibladner”! Turen går torsdag den 30.8.2013 fra Eidsvoll til Hamar. Avreise Eidsvoll 14.30 og ankomst Hamar 17.30.  Pris for en tur pr person er nøyaktig 455.- kr inkl laks og jordbær. Denne prisen er regnet ut i fra 150 personer.  (Tur uten bespisning er kr 150.-. Laks og jordbær koster 305.- kr.) Alle må da ta tog ned igjen fra Hamar til f.eks. Eidsvoll – eller ordne transport hjem selv. Tog fra Hamar har avgang klokken 18.03 og/eller 19.03. Dette er regiontog som stopper på Eidsvoll, Gardermoen, Lillestrøm og Oslo og videre til Skien. Ankomst Eidsvoll kl 18.51 og 19.51.

Det er bra togtilbud til Eidsvoll fra f.eks. Oslo. Stasjonen ligger vis à vis Brygga hvor Skibladner legger til, så det er ideelt slik sett. For de som velger å kjøre bil, er det parkering ved gamle stasjonen/Tinghuset. Det ligger også like ved brygga.

 

Bindende påmelding til Marit Lian, Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal, Torget 8, 2050 Eidsvoll, Telefon 416 04 867. E-post: oanerli@online.no innen 23. mai.

 

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum inviterer til Sverige-tur torsdag 30. mai.

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum inviterer til tur torsdag 30. mai. Årets tur går denne gangen til Sahlstrømgården i Torsby, Sverige. Sahlstrømgården er et stykke svensk kultur- og kunsthistorie over de tre søsknene Sahlstrøm som levde her. Gården har en rik samling av kunst og kunsthåndverk.  Vi får omvisning på gården og varm lunsj i en hyggelig restaurant som er bygget i tilslutning til gården. I tillegg er det en husflidsbutikk og et låvegalleri på stedet. Det blir også anledning til en liten shoppingrunde i Torsby på hjemveien.

Avgang fra Nannestad kommunehus kl. 8.30 og Parkeringsplassen ved Jessheim videregående skole kl. 9.00. Pris for hele turen med omvisning og lunsj kr 450.-.  Bindene påmelding til Britt Saga tlf. 63 99 77 07 / 91146526 innen 13. mai. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for at turen skal gjennomføres.

Seniorsaken Bergen inviterer til festlig dagstur med god lunsj!

Seniorsaken Bergen inviterer til interessant dagstur for alle interesserte 14. mai! Bjørn West-museet, Matre, omvisning og dramatisk historie frå krigen – Brekkestranda Fjordhotell, god lunsj og omvisning!

BJØRN WEST – namnet heng saman med krigen og motstandsstyrkane på Vestlandet. Bjørn West-styrkane var m. a. involvert i store og dramatiske trefningar med tyske styrkar i Stordalen og Matrefjella. Historien og mykje av utstyret Bjørn West-styrkane brukte, er teke vare på av Bjørn West-museet i Matre. Dette er ein utruleg interessant del av krigshistoria 1940 – 1945.

BREKKESTRANDA FJORDHOTEL – er kjent som det ”skeive hotellet”. Vegger og flater i bygget er ”skeive og skakke” – det er eit ganske uvanleg hotell.  Ruth, som driv hotellet, vil visa fram merkelege hus, rom og inventar – du trur det ikkje før du ser det!  Her blir det også lunsj – og Brekkestranda er kjend for god mat.

TYSDAG 14. MAI 2013 – er datoen .  Seniorsaken Bergen / Hordaland skipar til turen med avreise frå Straume, Sotra, 14.05. kl. 08.30 – frå Bystasjonen Bergen, på busstoppet på hjørna utanfor blomsterbutikken kl. 09.00, Åsane Terminal ca. kl. 09.15.  Planen er å vera tilbake i Bergen ca. kl. 1700 – og på Straume kl. 17.30.

PRIS – den dekkjer alle utgifter, men avheng av kor mange som blir med. Med 20 deltakarar blir prisen kr. 670, med 35 deltakarar kr. 550 og med 50 deltakarar kr. 470.

Det bør vera minst 20 deltakarar på turen.  (Pris er rein nettopris – ingen tillegg av Seniorsaken!) 

PÅMELDING – til Odd tel. 97 15 45 00 (oddhim@gmail.com) eller til Ingrid tel. 91 36 05 15 / 56 51 51 92 (inkloe@online.no) eller pr. brev til Seniorsaken v/Ingrid Kløve, Stegen 7, 5700 Voss.  Påmeldingsfrist – meld deg gjerne på straks, så er det gjort – siste frist er 30. april 2013.

Det blir forhandla med Meteorologisk Institutt i Bergen om fint vær, så det kan bli ein fin og interessant dag.  Ta gjerne med deg familie, vener og naboar (både ”gode naboar” – og andre!)

 Helsing

 Seniorsaken

Bergen/Hordaland

 

Ungt entreprenørskap trenger seniorer!

Seniorsakens Tore Henning Larsen deltok på arrangementet i fjor og var begeistret. Årets arrangement finner sted den 28. mai gjennomføres det pedagogiske programmet Vårt lokalsamfunn for 4. trinn på mange ulike skoler i Oslo.  Programmet gir elevene grunnleggende forståelse i hvordan samfunnet fungerer og fokuserer på hvorfor vi betaler skatt, hva det vil si å ta beslutninger sammen, kjennskap til offentlige og private yrker og samspillet mellom disse i et samfunn. Programmet gjennomføres av veiledere fra arbeids- og næringsliv i samarbeid med skolens egne lærere. Vi trenger veiledere fra arbeids- og næringsliv. Er dette deg eller noen du kjenner? Den som er interessert kan kontakte Tore Henning Larsen på telefon 908 66 705.

Seniorsaken har fått ny leietaker i våre lokaler i Bygdøy alle 5

 

Den nye leietakeren heter NANO Frisør og er byens beste frisørsalong. Den daglige lederen heter «Gumman» og hun lover Seniorsakens medlemmer førsteklasses service.

ANNONSE

Lydbøker til seniorpris

Seniorsaken har innledet samarbeid med Lydbokforlaget. Det betyr at vi i tiden fremover vil vi kunne tilby utvalgte lydbøker til svært gode priser til våre medlemmer.

Lydbøker er perfekt for travle bokelskere og kan nytes i de fleste situasjoner der hendene er opptatte og hodet ledig. På bilturen, sammen med daglige gjøremål, – og for all del også i godstolen!

Utvalget er stort og mangfoldig, og som det første supertilbudet har vi valgt ut noen biografiske bøker om og av velkjente og kjære personer. Første mann ut er Seniorsakens nestor Rolf Wesenlund som sammen med humoristen Øyvind Thorsen har laget en fornøyelig lydbok av Dett var dett!

Bestill ved å fylle ut denne kupongen som kan sendes på mail til senior@lydbokforlaget.no

 

Forfatter

Tittel og vanlig pris

Tilbudspris

Antall

Rolf Wesenlund/ Øyvind Thorsen:                              

Dett var dett! CD Kr 369.-

Seniorpris: Kr 149.-

 

Wenche Foss / Sturle Scholz Nærø:                                   

Etterpå. Minneutgave. CD Kr 349.-

Seniorpris: Kr 149.-

 

Erik Bye:                                                                             

Munnspill under åpen himmel: CD kr 379.-

Seniorpris: kr 149.-

 

 Bestillers navn:

Adresse:

Telefonnummer:

 

 

 

 

 

Porto kommer i tillegg.