Seniorsakens nyhetsbrev – august 2013

 

 Hederssenior Rolv Wesenlund (1936-2013) har gått bort

 En av Norges mest folkekjære artister og en av Seniorsakens initiativtakere,   Rolv Wesenlund, gikk bort søndag. Han sovnet stille inn med sin kjære kone,   Ruth, ved sin side etter lengre tids sykdom.

Rolv Wesenlunds samfunnsengasjement, rettferdighetssans og omsorg for   andre ga ham en naturlig, og helt sentral rolle i stiftelsen av Seniorsaken.   Det var rundt kjøkkenbordet hjemme hos Rolv og Ruth Wesenlund i deres   leilighet på Frogner i Oslo i mai 2002 Seniorsaken ble stiftet. Blant de som   var til stede var Odd Grann, Svein Ribe Anderssen, Thor Bjørn Lie, Vidar   Lønn-Arnesen, Kalle Lisberg og Tore Henning Larsen.
  Gjennom sitt glødene engasjement i Seniorsaken ga Wesenlund seniorene et   ansikt, og gjorde oppmerksom på seniorenes ressurser og ønske om å bidra for   å skape et bedre samfunn for alle.

Ett år før Seniorsaken ble stiftet ga Rolv Wesenlund ut boken: Det nye   livet – alt før 50 er oppvarming.  Boken var en hyllest til de «nye»   seniorene. En generasjon med mange ressurser, overskudd og livsglede.
  Wesenlunds første ord i boken er en påminnelse og oppfordring til å nyte og   leve livet til fulle. Hele livet! «Vi mennesker lever så kort og er døde så   lenge…»

Rolv vil alltid være med oss.

 

 Ny informasjonssjef og redaktør.
  Seniorsaken har gjennom mange år vært så heldig og hatt Dag Bredal som   redaktør og informasjonssjef. Dag er meget kunnskapsrik og kjente hver del av   Seniorsaken. Han hadde alltid en god vinkling på sakene både i skrift og   tale. Dag sluttet i sommer for å vie tiden sin til nye bokprosjekter og egne   interesser. Han vil selvfølgelig fortsette å være en ressurs for Seniorsaken.
  5. august kom ny redaktør og informasjonssjef på plass i BA5. Christin   Engelstad (50) har lang erfaring fra ulike redaksjoner og PR-og kommunikasjonsbransjen.   Christin er journalist og har jobbet som redaktør for ulike medlemsmagasiner   i virksomheter som Ferd Sosiale entreprenører, Unicef Norge,   Gjensidigestiftelsen og Norsk Tipping. Hun har lenge ønsket seg å jobbe i en   frivillig organisasjon, og går til jobben med stor entusiasme og like mye   ydmykhet. Å hoppe etter «Dag Wirkola» medfører automatisk sommerfugler i   magen.
  Nå gleder hun seg til å bli kjent med alle som står på for Seniorsaken!

Christin treffes på: 905 97554/ info@seniorsaken.no    

Seniorsaken skal på Senior Space Camp 2013 på Andøya   Rakettskytefelt
  Fra 18-22. august reiser eventyrlystne medlemmer i Seniorsaken  på   Senior Space Camp med innlagt hvalsafari, middag i lavvo og Nordlysjakt..   Blant de mange imponerende navnene på  foreleserne, er selvfølgelig   Norges mest berømte romekspert, Erik Tanberg. Mange husker sikkert at han   kommenterte månelandingen til Apollo for NRK i 1969. I det tette programmet   inngår også foredrag som: Fra fyrverkeri til månelanding og Marsferder og Da   romalderen kom til Norge.  Senior Space Campen arrangeres av Nasjonalt   senter for romrelatert opplæring (NAROM) i samarbeid med Seniorsaken og Norsk   Romsenter.

Seniorsakens lokallag i Oslo og Forsvarets Seniorforbund griller   politikerne 28. august

Politikerne foran det kommende Storting vil bli konfrontert med det store   spørsmålet:
Hvilken politikk kan de 800 000 seniorene i Norge se frem til?
I valgkampens hete er dette et spørsmål de fleste nordmenn ønsker svar på..
Representantene fra de ulike partiene vil måtte svare utdypende på spørsmål   fra lokallagene og forbundet om seniorpolitikk..
Arrangementet er et åpent møte, og går av stabelen i Oslo Militære Samfunn   onsdag 28.august fra kl. 13.00 – 15.00.
  Velkommen!
 
  Seniorsaken overleverer tusenvis av underskrifter foran Stortinget 7.   september kl. 13.00.
  I samarbeid med Helsetjenesteaksjonen og andre pasient- og   pårørendeorganisasjoner deltar Seniorsaken i en punktdemonstrasjon på   Eidsvolds plass 7. september. Dette gir en unik mulighet til å overlevere de   mange tusen underskriftene fra vår kampanje for sykehjemsplass til alle som   trenger det.  Alle organisasjonene stiller seg bak kravet om ny   helsepolitikk! Helse og omsorg er et av de viktigste temaene i valgkampen.   Denne dagen vil bli den siste muligheten til å fortelle politikere og velgere   hva vi mener om seniorpolitikken i Norge. Hovedparolene i demonstrasjonen er:   «Helse og omsorg er ikke industri!» og «Plass til alle!» Seniorsaken har som   kjent tatt eierskap til kravet om «Sykehjemsplasser når man trenger det». Vi   vil derfor være den fremste representanten for et krav samtlige   organisasjoner stiller seg bak. Seniorsaken vil være svært synlig med   bannere, og enda mer synlige om vi klarer å mobilisere så mange medlemmer som   mulig. Styreleder Stig Klingstedt vil holde en appell.
  Media vil dekke demonstrasjonen. TV2 har allerede meldt sin interesse.
  Møt opp!

Ekstraordinært årsmøte i Seniorsaken Arendal 24. september.
  Valgkomiteen i Arendal har funnet kandidater som vil stille til valg i et   nytt styre i lokallaget. Årsmøtet vil bli avholdt 24. september kl. 19.00 på   Røed bo- og omsorgssenter.
  Alle medlemmer oppfordres til å komme for å gi sin stemme og delta i en   konstruktiv dialog som kan ligge til grunn for det nye styret.
  Vel møtt!

Seniorsaken får statsstøtte – klagen  tatt til følge
  Etter den nye ordningen for statsstøtte til pensjonistenes organisasjoner har   staten satt av en pott på ca. 10 millioner kroner til fordeling etter visse   kriterier knyttet til geografisk spredning og medlemsmasse. Seniorsaken fikk   i første omgang avslag på søknaden, med den merkelige begrunnelse fra NAV,   som administrerer ordningen, at Seniorsaken ikke er noen   ”pensjonistorganisasjon”, men har et videre samfunnspolitisk engasjement.   Seniorsaken fant argumentet absurd og påklaget avgjørelsen til arbeidsdepartementet.   Seniorsaken kunne bl.a. dokumentere at 90 prosent av medlemmene er over 67   år, og derfor høyst sannsynlig pensjonister. Vi kunne også vise til at våre   hovedsaker i høy grad dreier seg om å styrke pensjonistenes interesser.   Arbeidsdepartementet tok poenget, og ga oss medhold. Det betyr at Seniorsaken   for året 2013 vil motta kroner 680 000 fra det offentliges kasse.
  Ikke dårlig!

Høstens ledermøte.
  Dette møtet finner i år sted 13. – 15. september på  Glenghuset i   Sarpsborg.
  Agenda for møtet er under forberedelse og  lokallagene oppfordres til å   snarest gi sekretariatet beskjed om saker de ønsker tatt opp på møtet. Foreløpig   program er sendt ut høring.

Bli med Seniorsaken Oslo nord på handletur til Charlottenberg.
  Mandag 23.september går Seniorsak-bussen fra Bygdøy Allé 5 ca. kl. 09.00. Du   kan også gå på bussen på Helsfyr T-banestasjon kl.09.15 eller på   Essostasjonen i Trondheimsveien ved Grorudkrysset kl. 09.30.
  Ta gjerne med en venn eller nabo, eller kom alene og bli kjent med andre   hyggelige mennesker underveis.
  Påmelding til:
  Edel Charlotte Knapper, mobil: 906 02 308 eller e-post: edelknapp@gmail.com
  Margrethe Sevre, mobil: 476 11 866 eller e-post: m-sevr@online.no

Vi garanterer at handleturen til Charlottenberg vil bli både hyggelig og   lønnsom!
 Bli med!

Navnebytte på fakturaene
 I løpet av sommeren har Crowd Services AS, som står som betalingsmottaker på  fakturaene fra  Seniorsaken, byttet navn til Zubarus AS. Virksomhetens   navnebytte vil ikke innebære endringer for medlemmenes innbetalinger av   medlemskontingenten.

Del Seniorsaken med dine venner på Facebook!
  I forrige nyhetsbrev gikk startskuddet for Seniorsakens Facebook-kampanje.   Den har allerede gitt resultater, og hver dag får Seniorsaken nye venner. For   å få enda mer oppmerksomhet ber vi alle om å dele viktige saker på sin egen   Facebook-side. Tenk hvor mange flere venner Seniorsaken kan få om vi får våre  egne venner til å bli Seniorsakens venner!

 

De av våre medlemmer som har e-post adresse får nå automatisk Seniorsakens   nyhetsbrev.. Vi forsøker etter beste evne å fange opp aktiviteter rundt   omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om   at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode   forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne   tenke dere å dele med andre. Deadline for innsending er den 10. hver måned.   Send mail til info@seniosaken. Hvis du ikke vil ha Nyhetsbrevet, vennligst   send en e-post til seniorsaken@seniorsaken.no   og be om at utsendelsen stoppes.

Vi ønsker alle våre medlemmer en fin sensommer og tidlig høst.

SENIORSAKEN – www.seniorsaken.no