Seniorsaken Vestfold formelt stiftet

Torsdag 11. april 2013 på Laurvik Hospital, Larvik ble Seniorsaken Vestfold formelt stiftet. Aage Thor Hestnes ble valgt til første leder. Seniorsakens styreleder, Stig Klingstedt deltok på møtet i tillegg til eldrerådsleder Torresdal fra Larvik.

 Bekjentgjøring av etableringsmøte av Seniorsaken Vestfold var på forhånd annonsert i alle de fire regionavisene i Vestfold – i tillegg til omtale av Seniorsaken Vestfolds etableringsmøte i gratisavisene. Følgende styre ble valgt: Styremedlemmer Alf Bjarne Thomassen, Andebu, Halvor Syvertsen, Tønsberg, Liv Else Lundervold, Larvik, Wenche Jacobsen, Larvik, Torbjørg Betten, Sandefjord/Oslo, Aud Jensen, Larvik, Grethe Eskelund Kristiansen, Larvik, Aage Thor Hestnes, Tønsberg.  Vararepresentant til styre: Leif Jensen, Larvik. Samtlige ble valgt ved akklamasjon. Til styreleder i Seniorsaken Vestfold ble valgt Aage Thor Hestnes, også han ved akklamasjon.
 
Det ble enighet om at hvem som skulle velges for ett – henholdsvis to år; skjer i kommende styremøte (ved loddtrekning).