Seniorsaken Sarpsborg med spennende program for våren

AKTIVITETSKALENDER VÅREN 2013

Dato

Aktivitet

Hvor

Tid

Hvem

6. feb.

Styremøte m/planlegging av temamøte

Glenghuset

12:00

Styret m/vara

13. feb.

Temamøte m/innlegg av Egil Nordengen, som vil snakke om trafikk, trafikkregler og nye forskrifter i sertifikatet som gjelder fra 19. jan.

Glenghuset

12:00 – ca. 14:00

Alle er velkomne

27.feb.

Styremøte m/planlegging av årsmøte

Glenghuset

12:00

Styret m/vara

6. mars

Årsmøte

Glenghuset

12:00 – ca. 14:00

Alle er velkomne, kun medlemmer har stemmerett

3. apr.

Styremøte m/planlegging av temamøte

Glenghuset

12:00

Styret m/vara

10. apr.

Temamøte om hjerte og livsstilsyk-dommer og hvordan symptomene er for kvinner og menn og hva gjør pårørende

Glenghuset

12:00 – ca.

14:00

Alle er velkomne

Særlig pårørende

2. mai

Styremøte m/planlegging av temamøte

Glenghuset

12:00

Styret m/vara

8. mai

Temamøte om pensjon og skatt ved Torbjørn Vasstveit

Glenghuset

12:00 – ca.

14:00

Alle er velkomne

 

Kalenderen kan bli revidert.

Rev. 24. januar 2013