Seniorsaken Østfold tar form

Onsdag 6. mars ble det avholdt årsmøte i Seniorsaken Sarpsborg med ca. 40 fremmøtte, hvorav flere var fra andre kommuner enn Sarpsborg. Audhild Freberg Iversen hilste fra Seniorsaken sentralt og ønsket lykke til med årsmøtet.

Det ble et årsmøte litt utenom det vanlige, det var det første årsmøte med medlemmer fra hele fylket. Sarpsborg lokallag hadde fått i oppgave å samle alle medlemmer i Østfold til et fylkeslag. Denne oppgaven ble tatt på strak arm og valgkomiteen hadde likegodt foreslått å velge inn det første styremedlem fra Fredrikstad, som ble Anne Lise Grinaker. Hun ble valgt inn med akklamasjon.

For øvrig gikk valgene raskt unna med de små endringer som valgkomiteen hadde foreslått. Beretningen ble lest opp og vedtatt, regnskapet ble vedtatt og handlingsplanen med budsjett for 2013 ble vedtatt.

Bjørn Hansen Lysås og Finn Bårreng som går ut av styret fikk overrakt blomster og det samme gjorde de uunnværlige hjelperne på kjøkkenet som er Inger Evensen og Per Bjørnstad. Også Karin Lisbeth Huth som går ut av arrangement komiteen fikk blomster.

Etter at årsmøtesakene var ferdig ble det en liten pause hvor de fremmøtte kunne kose seg med mere kaffe og vafler og en god prat.

Etter pausen holdt Audhild Freberg Iversen et meget interessant og nyttig orientering om endringer som kommer i loven om overformynderi, og om Fremtidsfullmakt og Livstidtestament som sannsynligvis blir vedtatt og gjort gjeldende fra 1. juli. Dette er veldig viktige temaer for alle som har kommet over den første ungdommen og som fortsatt ønsker å ta bestemmelser over sitt eget liv.