Seniorsaken mobiliserer medlemmer til demonstrasjon

Førstkommende lørdag kl. 13.00 vil Seniorsaken, i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen, andre pårørendeorganisasjoner og fagmiljøer, gjennomføre en
punktdemonstrasjon foran Stortinget.

I tillegg til hovedparolen; Ny helsepolitikk!, vil Seniorsaken fremme vårt krav om; Sykehjemsplass når man trenger det!
Vi vil stille med egne bannere og plakater med vårt budskap. Og ikke minst vil vi overlevere
underskriftene fra vår sykehjemskampanje til sentrale politkere.
Vi vil også holde en appell under arrangementet.

Siden også media har meldt sin interesse er det avgjørende at som mange medlemmer som mulig møter for å synliggjøre Seniorsakens kamp for de
eldres rettigheter.
Det er også en gyllen anledning til å profilere Seniorsaken helt på tampen av valgkampen!

Møt opp!