Seniorsaken krever at Aurskog-Høland kommune gir «mormor» fast sykehjemsplass straks!

”Mormor” har i dag kortidsplass på Aurskog sykehjem frem til mandag 5. august. Hun har fått tilbud om omsorgsbolig på Løken.  ”Mormor” og hennes pårørende hevder at hun er for dårlig til å bo i leilighet. Hun kan ikke stå, ikke lenger reise seg, hun har fått en infeksjon og har nesten ikke lungekapasitet. Hun er avhengig av en høy dose av oksygen døgnet rundt (oksygenapparat), noe som hindrer henne å delta sammen med andre på sykehjemmet. At det ikke er aircondition på sykehjemmet har selvfølgelig ikke gjort saken bedre i sommer, da rommet til ”mormor” er på solsiden.

Behandlingen av ”mormor” har vakt oppmerksomhet i Aurskog-Høland. Lokalavisen har fulgt opp med reportasje der journalisten spurte fungerende kommunalsjef om hvordan det lå an med plass til ”mormor” og hvordan kommunens håndtering korresponderte med ”verdighetsgarantien”. Han svarte at han ikke kjente saken så godt, og at han ikke visste noe om når innflytting kunne skje. En time etter intervjuet ringte imidlertid kommunalsjefen tilbake til redaksjonen og fortalte at innflytting i omsorgsbolig kunne skje neste dag.  Dette fikk ikke familien beskjed om før journalisten i lokalavisa fortalte det. ”Mormor” var imidlertid på dette tidspunkt blitt enda dårligere, så dårlig at hun ikke kunne flyttes. Kommunen synes likevel bestemt på at hun skal overflyttes til omsorgsbolig mandag 5. august.

Mye tyder på at kommunalsjefen ikke har skjønt alvoret i saken. Familien spør: ”Vi undrer oss over hvordan kommunalsjefen kan mene at dette er et «verdig» og et riktig tilbud til en som er så syk. Kan ikke kommunen gi henne en verdig slutt? En trygghet om at hun får være på sykehjemmet?”