Seniorsaken beklager – det var ikke Stange, men Løten kommune!

I en pressemelding 30. april anklaget Seniorsaken Stange kommune for omsorgssvikt overfor en 94-årig sterkt dement kvinne, rullestolbruker og pleiepasient. Vi tok feil – det var ikke Stange kommune. Geografikunnskapene sviktet. Det var Løten kommune!

De pårørende kan dokumentere flere opprørende forhold.  De fant blant annet ved en anledning sin mor liggende syk i egen avføring og oppkast. De har også funnet henne liggende i egen urin inntil noen stelte henne ved middagstider. Rommet og badet var gjerne rotet og skittent. Den gamle kvinnen er nå død. Familien er opprørt og reagerer med et brev til helseminister Jonas Gahr Støre.  

Det var gjennomgående store mangler knyttet til personlig hygiene.  Gjentatte ganger fant de pårørende henne uten tenner i overmunnen, uten ansiktsvask, med ukjemmet hår og iført skittent og flekket tøy. De ansatte hevdet at de hadde så mye å gjøre at de ikke rakk å se til henne. De pårørende måtte som regel lete for å finne de ansatte, som helst satt på spiserommet.

Ved en anledning falt hun ut av sengen og slo seg slik at hun måtte på sykehus. Flere ganger falt hun fra stol eller toalett – der hun satt uten tilsyn, slo seg i hodet og fikk kutt og blåveis. Hun var også utsatt for vold fra utagerende beboere på sykehjemmet.

Hennes barn skriver til Seniorsaken at de i ”hadde ønsket at mamma kunne ha hatt verdige og gode dager på slutten av sitt liv, selv om hun var alvorlig syk.”

De spør videre: ”Hvem har ansvar for rutiner og mangel på rutiner ved avdelingen når det gjelder personlig hygiene og andre gjøremål?  Hvem har ansvaret for sikkerheten slik at beboerne ikke blir skadet?  Har vi som pårørende noe ansvar for beboerne på helsehjemmet? Finnes det gode rutiner som kan brukes ved et dødsfall?  Er det slike overgrep vi kan vente oss i fremtiden dersom vi er så uheldige å komme på institusjon? ”

Seniorsaken vil følge opp saken overfor kommunen.