Samhandlingsreformen – ruspasienter er blitt et problem ved sykehjemmene

Aftenposten skrev lørdag 5. januar om Georg Skottevik (81) som bor på Vålerengen bo- og servicesenter i Oslo.  På sentret legger kommunen inn syke rusmisbrukere vegg i vegg med de gamle. Han har opplevd at rusmisbrukere knuser glass ved å kaste dem mot veggen, trenger inn på rommet hans og tisser på gulvet. Resultatet av utagerende atferd hos noen er angst og utrygghet hos alle de andre.

Daglig leder i Seniorsakens Tore Henning Larsen reagerer kraftig. I en uttalelse til Aftenposten sier han: -Dette er en soleklart brudd på Verdighetsgarantien som Stoltenberg har gitt. Garantien er i dette tilfelle ikke verd det papiret den er skrevet på. Med henvisning til forskriften fra 2011 som skal garantere et eldre får en ”forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov for tilstand”, sier han: -Det denne hedersmannen har behov for, er å være på et hjem for eldre mennesker. Ikke på en institusjon der han opplever å få sin nattesøvn og ro ødelagt av mennesker som ikke hører hjemme på denne organisasjonen i det hele tatt. 

Larsen tror at samhandlingsreformen har skylden for problemet. Han frykter at det er et problem som kan utarte. Byråd for eldre i Oslo Aud Kvalheim (FrF) er enig: – Også tidligere har rusmisbrukere i et lite omfang vært på korttidsavdelinger på sykehjem. Dette er ikke en praksis vi ønsker. Derfor klarlegger vi nå behovet for korttidsplasser for rusmisbrukere som skrives ut fra sykehus.

Les mer om saken i A Magasinet:
http://www.aftenposten.no/amagasinet/Uhygge-pa-sykehjemmet-7082366.html